BOG VAS NIJE ZABORAVIO

Bog vas nije zaboravio! On točno zna gdje ste i kroz što upravo sada prolazite te nadgleda svaki korak na vašem putu. Ali mi smo poput djece Izraelove koja su sumnjala u Božju svakodnevnu brigu za njih, iako su im bili slani proroci da im iznesu divna obećanja s neba. Mi zaboravljamo u svome času potrebe da nas Bog drži na dlanu svoje ruke. Umjesto toga, bojimo se poput djece Izraelove da će neprijatelj sve to otpuhnuti i uništiti.

Je li moguće da nastavljamo u svojoj boli – živeći dalje u porazu i neuspjehu – jednostavno zato što doista vjerujemo da Bog više ne odgovara na naše molitve?

Snosimo li krivnju kao djeca Izraelova misleći da nas je Bog ostavio i predao našim vlastitim zamislima da sami odgonetavamo stvari? Je li doista vjerujemo da je naš Gospodin to mislio kad je rekao da će Bog djelovati na vrijeme u odgovoru na našu molitvu vjere? Isus indirektno kaže da se većina od nas, iako pozvani i odabrani, neće pouzdavati u njega kad se vrati. Neki od Božjega naroda već su izgubili svoje povjerenje u njega. U dubini svoje duše oni ne vjeruju da njihove molitve čine neku razliku. I ponašaju se kao da se moraju brinuti sami za se.

Budite sad iskreni! Je li vaša vjera u posljednje vrijeme oslabila? Jeste li gotovo digli ruke u vezi s određenim stvarima za koje ste tako dugo molili? Jeste li se umorili čekajući? Možda ste razočarani digli ruke kao da kažete: "Jednostavno ne vidim proboj. Ne znam što je krivo i zašto moja molitva nije odgovorena. Očito mi je Bog rekao ne."

Bog nije ostavio mene – a ni vas! Tisuću puta ne! On upravo sada čeka da povjerujemo da on sve radi pridonoseći našem dobru (Rim 8,28). Dakle, prestanite odgonetavati; prestanite se brinuti; prestanite sumnjati u svoga Gospodina! Odgovor dolazi. Bog nije začepio uho te ćete u pravo vrijeme žeti ako sad ne malakšete! "Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo" (Gal 6,9).