IZ TAME U SVJETLO

Što se mora dogoditi da nas izvede iz našega bijednog života krivnje, straha i depresije? Što se mora dogoditi da vidimo da postoji daleko slavniji život koji nas čeka?

Pavao je rekao: "… veselo zahvaljujte Ocu, koji nas učini dostojnima sudioništava u baštini svetih u svjetlu" (Kol 1,12).

Želite li taj slavan, slobodan život? Vjerujete li sad da je to vaša baština? Vjerujete li sad da Bog očajnički želi da je imate? Onda je prihvatite po vjeri i uđite u nju! Zahtijevajte je kao svoju baštinu! Pavao kaže: "Niste li dovoljno patili? Zar još niste naučili svoju lekciju?" Drugim riječima: "Niste li bolesni i umorni od života straha i mentalne torture? Niste li još naučili da postoji bolji put?"

"Pravednik će živjeti od vjere" (Gal 3,11). Stavite jednostavno svoju vjeru u ono što je Bog rekao da će za vas učiniti. Taj slobodan život pravednosti, radosti i mira u Duhu Svetom je dar. Ne možete radeći doći do njega.

Najveća radost od svih je znati da više niste "krivi" pred Bogom. Radost je znati da vas vaša vjera pred njim čini pravednim.

"Blagoslovljeni su i sretni i treba im zavidjeti … čiji su grijesi pokriveni i potpuno zakopani. Blagoslovljen je i sretan i treba mu zavidjeti čiji grijeh Gospodin neće uračunati protiv njega" (Rim 4,7-8, slobodan prijevod).

Abraham je postao otac narodâ jednostavno zato što je uzeo Boga za riječ. Mogao je posumnjati i sve izgubiti.

"Nije oklijevao, nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom davši Bogu slavu, potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti što je obećao … Ali nije samo za nj napisano … nego i za nas … koji vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih našega Gospodina Isusa" (Rim 4,21-24).

Vjerujemo mu da nam je oprostio da bi nas spasio; moramo mu vjerovati i da će nas sačuvati. Sila koja nas spašava i čuva nas! Vjera koja je dovela Krista u naše živote čuva nas od pada.

"Dakle: opravdani vjerom u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju" (Rim 5,1-2).