IĆI "U DUHU"

"U duhu" možete ići u bilo koju naciju na zemlji. Na svojim koljenima možete dotaći bilo koji netaknut narod. Doista, vaša tajna klijet može postati sjedište pokreta Duha Svetoga nad čitavom nekom nacijom.

Sjećam se Abrahamova primjera. On je molio nad bezbožnom, pokvarenom Sodom. Gospodin mu je odgovorio: "Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih ... zbog njih ću poštedjeti cijelo mjesto" (Post 18,26).

Kad je Abraham to čuo, počeo je pregovarati s Gospodinom. Pitao je: "Da slučajno bude nevinih pet manje od pedeset? Bi li uništio sav grad zbog tih pet?" (Post 18,28). Zapravo je pitao: "Gospodine, što ako je četrdeset pet pravednika među onih pedeset vjernika? Što ako je samo toliko onih koji te traže u molitvi? Ili, što ako je samo deset pravednika koji te traže? Ako te samo desetorica prizivaju, hoćeš li poštedjeti grad?" Bog je odgovorio Abrahamu: "Neću ga uništiti zbog njih deset" (Post 18,32).

Ovaj odlomak nam govori nešto o Gospodinu. On je voljan spasiti čitava društva ako nađe skupinu pravednika u njima. To govori o ljudima koji traže njegovo lice zbog svoga naroda.

Bog ide čak i dalje u toj stvari nego što je bilo s Abrahamom. U Ezekielu 22 Bog govori da traži samo jednoga vjernika koji će stajati u proboju: "Tražio sam među njima nekoga da podigne zidine i stane na proboje preda me u obranu zemlje, da je ne zatrem, i ne nađoh nikoga" (Ez 22,30).

U vrijeme Ezekielova proročanstva, Izrael je bio duhovno nečist. Proroci su bili svjetovni i kršili su Božji zakon gdje god su mogli. A narod je bio potišten, uzrujan i pun požude, otimajući jedan od drugoga. Nitko od njih nije vapio Gospodinu. Nitko nije stajao u proboju posredujući. A Bog bi spasio čitavu naciju samo zbog jednog zagovornika.

Ako fizički ne možete ići u druge nacije, možete biti dio tijela potpore, zagovornik. Mi moramo pomagati onima koji su se predali da idu u sve narode. Kad Pavao piše o svojim putovanjima, ne spominje samo Timoteja i Tita kao svoje pomoćnike, nego i Lidiju i druge dragocjene žene koje su mu pomagale. To su bile odane sluškinje čija pomoć je pomogla da se evanđeljem dotaknu čitave nacije.