ZADOVOLJSTVO

Zadovoljstvo je bilo ogroman ispit u Pavlovu životu. Na kraju krajeva, Bog je rekao da će ga silno upotrijebiti: "Taj je čovjek moje izabrano sredstvo da donese moje ime i pred pogane, i kraljeve, i sinove Izraelove" (Dj 9,15). Čim je Pavao primio taj nalog, "odmah poče propovijedati u sinagogama da je Isus Sin Božji" (Dj 9,20).

 

Pavao nije bio ni u kakvoj žurbi da sve vidi ispunjeno za svoga života. Znao je da ima čvrsto obećanje od Boga i oslanjao se na njega. Bio je zadovoljan služiti gdje god je bio: svjedočeći tamničaru, mornaru, nekolicini žena na obali rijeke. Taj čovjek imao je nalog za cijeli svijet, no vjerno je svjedočio jedan-na-jednoga.

 

Pavao nije bio ljubomoran na mlađe koji su ga pretekli. Dok su oni putovali svijetom zadobivajući za Krista Židove i Grke, Pavao je sjedio u zatvoru. Morao je slušati izvješća o velikim mnoštvima koja su se obratila kroz ljude s kojima se on borio nad evanđeljem milosti. Međutim, Pavao nije zavidio tim ljudima. Znao je da Kristu predan čovjek zna i kako oskudijevati i kako obilovati: "Pobožnost, zadovoljna onim što ima, velik je dobitak … I kad imamo hrane i odjeće, time budimo zadovoljni" (1 Tim 6,6.8).

 

Danas bi svijet rekao Pavlu: "Sad si na kraju svoga života, a nemaš ušteđevine, nemaš investicija. Sve što imaš jest jedna rezervna odjeća." Znam da bi Pavlov odgovor bio: "O, ali zadobio sam Krista! Kažem vam, ja sam pobjednik. Našao sam biser velike vrijednosti. Isus mi je dao snagu da sve odložim. Sve sam odložio i sad me čeka kruna. U ovom životu imam samo jedan cilj: vidjeti moga Isusa licem u lice. Sve trpljenje ovoga sadašnjeg vremena ne može se ni usporediti s radosti koja me čeka."