PRIMILI SMO SVE BLAGODATI by Gary Wilkerson

Dok čitamo i čitamo evanđelja, vidimo da je sve što je Isus činio na zemlji bilo s namjerom da ispuni uvjete saveza koji je sklopio s Ocem. Išao je za izgubljenim ovcama; otvarao je oči slijepima; podizao mrtve; otvarao vrata zatvora; govorio riječi vječnoga života; vršio čuda; izbacivao đavole; iscjeljivao razne slabosti. U svakom retku evanđelja, Isus je ispunjavao ono za što ga je Otac poslao.

Kroz sve to, Isus je prisvajao Očeva obećanja saveza za sebe: "Bog moj bijaše mi snaga" (Iz 49,5). "Ja ću se uzdati u njega" (Heb 2,13). Očeve vjerne riječi održale su ga kroz njegovu strašnu smrt: "Ne protivih se niti uzmicah. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja" (Iz 50,5-6).

Kad je Isus izgovorio svoju posljednju molitvu, vidimo kako se Otac i Sin još jednom bave otvorenim pitanjem saveza koji su sklopili: "A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet" (Iv 17,5). Prije nego se vratio u slavu, Isus je podsjetio Oca na njegov dio saveza: "Oče, došao je čas! Proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe … Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši djelo koje si mi dao da učinim" (Iv 17,1.4).

Što sve to ima s vama i sa mnom? To je slika Božje ljubavi za njegovo ljubljeno stvorenje! On je stvorio savez jer nije bio voljan da ijedno njegovo dijete propadne. Isus ovdje govori: "Oče, ja sam ispunio svoj dio saveza. Ostvario sam otkupljenje čovječanstva i učinio da tvoje Tijelo bude jedno. A sad porazgovarajmo što će se dogoditi s mojim potomstvom, svima koji su vjerovali u mene."

Ukratko, Bog je dao svoga Sina, Sin je dao svoj život, a mi smo primili sve blagodati. "Njegovo ću potomstvo učiniti vječnim i prijestolje mu kao dan nebeski … Neću povrijediti Saveza svojega i neću poreći obećanja svoga" (Ps 89,30.35).