DOVEDI IH KUĆI U SLAVU by Gary Wilkerson

Nebeski Otac nije bio voljan prepustiti svoja ljubljena stvorenja silama pakla te je tako osmislio plan spasenja za nas. "Jednoć si u viđenju govorio pobožniku svojemu i rekao: 'Spustio sam pomoć na junaka, uzdigao izabranika iz puka'" (Ps 89,19). Otac je rekao svome Sinu: "Čovječanstvo će postajati slabo i bijesno zbog svoga grijeha, bespomoćno da nađe svoj put natrag k meni. Postavljam te za svoga Pobožnika da im pomogneš vratiti se natrag u moju naklonost."

Čujemo Sinovljeve vlastite riječi saveza: "Omilje mi, Bože moj, vršiti volju tvoju, i Zakon tvoj u mojem je srcu" (Ps 40,8). Sve što je Isus učinio na zemlji bilo je u ispunjenju njegovih uvjeta saveza: "Ja nisam govorio sam od sebe, nego mi je Otac, koji me posla, zapovjedio što da reknem i što da navijestim" (Iv 12,49).

Biblija jasno donosi te uvjete. Isus se lišio sve nebeske slave, uzimajući na sebe ljudsko tijelo: "… nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima" (Fil 2,7). Morao je podnijeti sramotu i trpljenje, "čovjek boli" upoznat sa žalošću. Morao je postati nepoželjan svijetu: "Ne bijaše u njega stasa ni krasote da bismo se u nj zagledali, ni ljepote da bismo ga se zaželjeli" (Iz 53,2). Nakon svega toga, morao se predati u ruke grešnika te u velikoj agoniji položiti svoj život kao žrtvu za grijeh čovječanstva. U prinošenju žrtve pomirnice trebao je na određeno vrijeme podnijeti gnjev Božji.

Tada je Bog iznio službu koju će njegov Sin obavljati kako bi izbavio čovječanstvo. Rekao je Isusu: "Tvoja služba bit će služba svećenika. Poznajem svu svoju djecu od prije postanka svijeta i sad ih predajem tebi kao stado da ih paseš." Isus je na zemlji svjedočio: "Svaki koga mi dade Otac doći će k meni. A tko dođe k meni, sigurno ga neću izbaciti van" (Iv 6,37).

Na kraju je Otac uputio svoga Sina: "Ako odabereš poći, ova će se djela tražiti od tebe: propovijedati radosnu vijest krotkima, iscjeljivati slomljena srca, naviještati slobodu zarobljenima; otvarati vrata onima koji su u sužanjstvu; imati strpljenja sa slabošću slabih; strpljivo gajiti one koji su u neznanju; one koji su slabi snabdijevati svojom snagom. Hraniti stado; nositi ih na svojim grudima; s blagošću voditi mlade; pružati snagu slabima. Voditi ih svojim savjetom; obećati im poslati Duha Svetog da nose dalje djelo svoje slobode; i vratiti ih sa sobom kući u slavu" (vidi Iz 61,1-3).