OVAJ POSLJEDNI RAT

Središnje pitanje ovoga rata je Isusovo božanstvo. Je li on Krist, Očev jedinorođenac, Bog u tijelu, Spasitelj svijeta? Ili je Isus bio samo još jedan prorok koji je hodao okolo čineći dobro? Je li bio samo običan čovjek, ne božanski, ne uskrsli Spasitelj koji sjedi s Bogom u slavi?

Apostol Petar svjedočio je u korist Kristove isključivosti: "Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojem nam se treba spasiti" (Dj 4,12). Petar to čini apsolutno isključivim: nema drugog imena pod nebom koje bi osiguralo vječno spasenje. Jedino je Isus Mesija, božanski Sin Božji. I on neće dijeli tu slavu ni s kojim drugim bićem.

Isto tako, Pavao izjavljuje: "Koliko je … izvanredno velika njegova snaga … što je pokaza u Kristu uskrisujući ga od mrtvih i postavljajući ga sebi s desne strane na nebesima iznad svakog poglavarstva, vlasti, sile, gospodstva i iznad svakog imena koje se naziva ne samo u ovome svijetu nego i u onome koji će doći (Ef 1,19-21). Zatim Pavao dodaje da je Isus isključiva glava svega: "I sve mu je podložio pod noge, a njega dade za glavu nad svim u Crkvi, koja je njegovo tijelo" (Ef 1,22-23).

Pavao isto tako ističe da će jednoga dana svako stvorenje priznati isključivo Isusa kao Gospodina: "Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakoga drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića, i da svaki jezik prizna – na slavu Boga Oca: Gospodar je Isus Krist" (Fil 2,9-11).

Svaki jezik stvorenja svjedočit će ne da je Muhamed Gospodin, ili Alah, ili neki od milijun hinduističkih bogova, nego da je Isus Krist jedino Janje Božje. To je pitanje u središtu ovoga rata. Međutim, nemojte biti u krivu, posljednji rat nije nad imenom. Nego nad Isusovim božanstvom, uskrslim Gospodinom.