ŽIVI SAVEZ by Gary Wilkerson

"Vas optužuje Mojsije, u koga se uzdate" (Iv 5,45). Što je Isus mislio kad je to rekao? Mojsije predstavlja Zakon Staroga saveza koji je primio od Boga na gori Sinaj. Ako postavimo našu nadu u vršenje zakona Božjeg, Mojsijev glas je onaj koji nas optužuje kad podbacimo. Možda ćete misliti: "Zašto bi itko ikada stavio svoju nadu u Stari savez?" Dakle, kršćani to čine sve vrijeme. To se događa kad kažemo: "Bog mi je dao zapovijed i ja je mogu izvršiti. Mogu održavati njegov sveti standard."

Tako se mi "uzdamo u Mojsija". To je isto tako i trenutak kad naše srce počne postajati bolesno: "Dugo nadanje razboli srce" (Izr 13,12). Nemamo stvarne nade kad svoj pogled usmjerimo na vršenje Mojsijeva zakona – jer nemamo sposobnosti to činiti.

Pod tim uvjetima možemo pokušavati štovati Isusa, ali nešto u našem srcu nije onako kako bi trebalo biti – ono osjeća da je vezano za zemlju. Osjećamo da nešto nedostaje – a to je: milost Božja koja nam dolazi u Kristu, živom savezu. Kad Mojsijev glas optužuje: "Niste sveti", mi i dalje pokušavamo, ali rezultat je i dalje isti – te završavamo u očaju.

Bog nas ne optužuje i to je apsolutno bitno za nas da imamo to kao naš čvrst temelj – temelj baziran ne na zakonu, optuživanjima ili očaju, nego na slavnom, milostivom djelu samog Boga. Kad on čuje optuživanja protiv nas, kaže Isusu: "Satri to." U tom trenutku čujemo glas Duha Svetog kako kaže: "Ne slušaj tu laž. To je uništeno na križu." Bog nas ne optužuje. Njegov Sin nas je oslobodio.

Primili smo Isusa i u vrijeme obeshrabrenja čut ćemo njegov glas iznad drugih: "Ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada ne griješi više" (Iv 8,11). Neka vas Bog obdari svojom milošću da gradite na tom temelju i radujete se!