UKLANJANJE EGIPATSKE SRAMOTE

"'Načini sebi kamene noževe i ponovo obreži Izraelce. Jošua načini sebi kamene noževe i obreza Izraelce na brežuljku Aralotu" (Jš 5,2-3).

Neću započeti teološku raspravu o obrezanju, ali ovaj drevni postupak ima veliko značenje za Crkvu danas. Kakvo bolni iskustvo je to moralo biti za Izraelce da se oštrim nožem ukloni kožica kao znak svijetu da su se pridružili vjernom savezu s Bogom! Ti ljudi bili su rođeni u pustinji i nikada nisu bili obrezani. Nakon tog postupka, danima su bili bespomoćni i slabi.

Dolaženje pod nož danas znači podvrgavanje oštroj Riječi Božjoj, Riječi koja reže! "Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača " (Heb 4,12). Riječ doista reže: "Kad su to čuli, probodeni su bili do srca" (Dj 5,33). Kad je Stjepan propovijedao, "probodeni su bili do srca te počeše škripati zubima na njega" (Dj 7,54).

Biblija kaže da je Riječ Božja obrezala naša srca. "Pravo je obrezanje ono koje je u srcu – po duhu, a ne po slovu. Njegova hvala ne dolazi od ljudi, već od Boga" (Rim 2,29). Postoji "ne obrezanje obavljeno rukom, nego obrezanje Kristovo: odlaganje tijela koje služi grijehu" (Kol 2,11).

Svatko od nas u sebi ima "egipatsku sramotu" koja se mora ukloniti – sve što je od našega tijela. Postoji operacija u kojoj Duh Božji reže svu požudu i vlast zla! Kad Riječ Božju propovijeda Božji pomazanik u sili i očitovanju Duha Svetoga, ona postaje taj oštar nož! Bog i danas ima svoje Jošue i on im je zapovjedio da uzmu ovaj krvlju zaštićen, izbavljen, otkupljen i uskrsli narod te ga stave pod nož njegove Riječi kako bi se uklonili svi tragovi idolopoklonstva i kompromisa.