SVRHA PRISNOSTI S ISUSOM

Svrha prisnosti s Isusom je imati otkrivenje o Ocu. Ako vaše oči nisu otvorene na Oca, niste ušli u puninu prisnosti s Kristom.

Isus je rekao učenicima: "Potrebno vam je otkrivenje o tome tko je vaš Otac. Morate biti u stanju poučiti druge koji su upravo sada kao ovce bez pastira. Oni misle da se nitko ne brine, da su nezakonita djeca. Dakle, morate činiti djela kao što sam ja činio, govoriti kao što sam ja govorio. Oni moraju znati da imaju dobra Oca u nebu" (vidi Iv 14,6-9).

Ljubljeni, i nama je potrebno otkrivenje. Moramo biti u stanju reći svijetu: "Gledaj moj život. Slušaj što govorim. Gledaj djela koja činim. Sve to govori o mom nebeskom Ocu."

Zamišljam Isusa kako im kaže: "Dakle, želite da vam pokažem Oca? Samo se sjetite svadbe u Kani kad sam pretvorio vodu u vino. To je bio izričaj mog Oca. Pokazivao je brigu i za najmanje, beznačajne potrebe svoje djece. Pokazivao je brigu za obitelj, brak, hranu za svoju djecu. To je Otac na djelu. Ja nikada ništa nisam učinio po svome, nego samo ono što mi je on rekao da učinim" (vidi Iv 14,10-11).

I nastavlja: "Sjećate li se kad sam nahranio četiri tisuće ljudi, a kasnije i pet tisuća? Ti ljudi bili su bez hrane gotovo tri dana. Vidjeli ste kako su bili gladni i pitali ste: 'Kako ćemo ih nahraniti?' Tada sam razlomio kruhove i ribe i razdijelio im. Vidjeli ste kako su ljudi posezali za obiljem hrane. Sjetite se svih košara ostataka."

Zašto je Isus rekao da će nas Duh Sveti na sve podsjetiti? Da bismo na taj način mogli imati otkrivenje o Ocu. Na taj način možemo u svojim mislima ponovno odigrati svako čudo koje je on izvršio u našim životima – svako izbavljenje, svako divno djelo. Isus govori kroz sve to: "Sve što sam učinio za vas prikaz je nebeskog Oca – tko je on i što vam želi biti!"