ILUSTRIRANA PROPOVIJED

Sve što je Isus činio i rekao bilo je kao da kaže: "To je moj Otac na djelu. Takav je on." Sve od pretvaranja vode u vino do podizanja mrtvog bila je ilustrirana propovijed sa značenjem da otkrije nebeskog Oca.

"Ništa od sebe ne činim … govorim ono što me Otac nauči. Onaj koji me posla sa mnom je. On me ne ostavlja sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno" (Iv 8,28-29).

Drugim riječima: "Slobodno sam govorio širom ove zemlje. Dok sam hodao ulicama Jeruzalema, Betlehema i Judeje, iznova i iznova govorio sam vam da je sve što činim o Ocu. Da ste samo otvorili oči i uši i prihvatili moju riječ, pokazao bih vam ga."

Vjerski su vođe ustvrdili: "Abraham je naš otac." A kad je Isus rekao: "Ja i Otac jedno smo" (Iv 10,30), tako su se ozlojedili da su ga nazvali đavlom i uzeli kamenje da ga ubiju.

Isus im je odgovorio: "Kažete da sam bogohulnik, no biste li kamenovali upravo onog kojega je sam Otac izabrao i poslao na ovaj svijet? Ja ne tražim svoju vlastitu slavu. Ja častim svoga Oca. Poznajem ga i držim njegove riječi jer smo on i ja jedno.

Ako već ne vjerujete mojim riječima, samo pogledajte djela koja činim. Barem vjerujte da su te stvari Očev izričaj. Ja sam došao ovamo da vam kažem – i pokažem – da Abraham nije vaš jedini otac. Imate i nebeskog Oca" (vidi Iv 10,31-38).

To je Isusu bilo važno. On je znao da je njegovo vrijeme na zemlji kratko i znao je da ako ljudi ne budu imali otkrivenje o nebeskom Ocu – o njegovoj ljubavi, milosrđu, milosti – ostat će s mrtvom religijom, mrtvim ocima, ni s čim živim za što bi se uhvatili. Neće imati osjećaj vodstva, nade, vizije.