IDOLI U SRCU

Neke izraelske starješine došle su proroku Ezekielu tražeći vodstvo od Gospodina. Ti ljudi nisu bili poput mnogih Izraelaca koji su otvoreno sagibali svoja koljena pred idolima. Njih ne biste našli u nekom idolskom hramu prinoseći žrtve lažnim bogovima. Oni su bili vođe naroda i htjeli su se pred svima pričinjati kao pobožni ljudi.

Izvana gledano, te starješine pričinjale su se kao ljudi koji imaju srce za Boga i žele znati njegovu riječ za svoje živote. Na taj način pristupili su Ezekielu, ali Bog je njemu otkrio što je bilo u njihovu srcu. Rekao je proroku: "Sine čovječji! Ti ljudi nose kumire u srcu i upiru oči u ono što ih na grijeh potiče" (Ez 14,3). Gospodin je govorio: "Ovi su ti ljudi došli da žele čuti riječ od mene, da žele hodati u poslušnosti mojim zapovijedima. Ali lažu! Oni u svom životu imaju tajne grijehe."

Sve ove starješine imale su skriveno, tajno idolopoklonstvo. Njihova srca bila su u ropstvu grijeha koji su vršili iza zatvorenih vrata. Prema onome što su izvana pokazivali, nitko to ne bi mogao reći. Oni nisu došli kao pogani ili štovatelji idola, nego kao poštovani ljudi Božji koji vrše svoju službu.

Ono što potiče na grijeh svako je zlo koje stoji između vas i Boga, svako iskušenje koje vam otima postojan život s njim. To je svaki lakozavodljiv grijeh koji uzrokuje da se kolebate u svojoj vjeri; svaka želja koja donosi sramotu vašem srcu i Kristovu imenu; svaki grijeh o kojem ovisite dok dolazite Gospodinu tražeći vodstvo. Možete dolaziti u dom Božji, podizati ruke, glasno ga štovati i još uvijek u svom srcu imati ono što potiče na grijeh.

Jedino ako se u iskrenom pokajanju obratite od svoga idola možete čuti pravu riječ Gospodnju i primiti jasno, božansko vodstvo. Kad se pokajete, prva stvar koja vam se vraća je vaša moć rasuđivanja, a što dalje iza sebe ostavljate svoj grijeh, jasnije vidite i čujete glas Božji. On će postati jasan, pouzdan i govoriti s autoritetom istine.