RADOSNA VIJEST O ISUSU by Gary Wilkerson

"Kako narod bijaše u iščekivanju i kako se svi u srcu pitahu o Ivanu da nije on Mesija, Ivan svima izjavi: 'Ja vas, istina, krstim vodom. Ali dolazi jači od mene, komu ja nisam dostojan odriješiti sveze na obući; on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem" (Lk 3,15-16).

Ivan Krstitelj opisuje što će se dogoditi kad dođe evanđelje. On je imao veće otkrivenje i uvid u evanđelje od bilo kojega starozavjetnog proroka te predskazuje da kad to evanđelje dođe, to će biti evanđelje Duha Svetog s ognjem.

A onda dolazi Isus sa svojim ognjem i kaže: "Na meni je Duh Gospodnji, jer me pomazao da navijestim Radosnu vijest."

To je evanđelje! Isus kaže: "To evanđelje je moje i ja ga želim odnijeti onima koji ga nemaju. Želim ga odnijeti siromasima."

"(On) me pomazao. Poslao me da donesem Radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepcima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje" (Lk 4,18-19).

Godina milosti Gospodnje – to se zove jubilej. Pod starozavjetnim zakonom, svakih sedamdeset godina robovi su se oslobađali i svi dugovi brisali. Bila je to godina opraštanja, jubilarna godina. Ljudi su žudjeli za tom godinom, a sad Isus govori da je evanđelje došlo te navješćuje godinu milosti Gospodnje.

Znate li što je evanđelje? To je jubilej!

Znate li što je evanđelje? To je oslobađanje zarobljenika!

Znate li što je evanđelje? To je navješćivanje da je ovo godina milosti Gospodnje. To je navješćivanje Radosne vijesti da je Krist došao. Mesija je ovdje i svijet je prevrnut naglavce.

To je ono što evanđelje znači!