OSTATI U LJUBAVI

"Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život,
ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost,
ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina,
ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti
od ljubavi Božje, koja je u Kristu
Isusu, Gospodinu našemu"
(Rim 8,38-39).

Smrt je duboka i mračna.
Život je ispraznost i muka duha.
Nepopustljiva su poglavarstva i sile,
sadašnjost je neizvjesna,
budućnost je nepoznata.
U visini i dubini ovog
svemira tajne su,
ipak, ništa od toga ne može nas
rastaviti od ljubavi Božje
koja je u Kristu Gospodinu.
Tko će nas rastaviti od njegove ljubavi?
Nevolja ili muka?
Progonstvo ili glad?
Golotinja, pogibelj ili mač?
Ne! Jer Bog je ljubav.
Ta ljubav nadilazi svako razumijevanje –
veza je savršenstva –
dakle, hodajte u ljubavi.
Onaj tko je u ljubavi
on je i u Bogu –
i Bog je u njemu.