DUH MILOSNI

Biblija kaže da će Duh Sveti biti izliven kao "duh milosni i molitveni" (Zah 12,10).

Poslanica Titu nam govori da nam je milost dana kao snaga nad grijehom da nam omogući živjeti razumnim i svetim životom: "Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude, da nas odgaja da se odrečemo bezbožnosti i svjetskih požuda te živimo umjereno, pravedno i pobožno u ovom svijetu kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spasitelja Isusa Krista" (Tit 2,11-13).

Sve od Pentekosta u narodu Božjem bila je čudesna mjera te milosti. Duh Sveti slao je osvjedočenje o grijeh na sve narode, učeći vjernike svake rase i jezika kako da se odreknu bezbožnosti i svjetskih požuda. Rezultat toga je narod koji živi razumno i pravedno u ovom sadašnjem svijetu i koji čezne za Isusovim dolaskom.

Ja vjerujem u proročanstvo iz Zaharije 12,10 da će u samom posljednjem satu Duh Sveti silno pasti na narod Božji s duhom milosti koji će ih potpuno okrenuti od svake svjetovnosti. To će proizvesti u njima vapaj za čistoćom srca!

Jedan dragi brat u Gospodinu, predsjednik jedne službe, nazvao je da mi kaže da su se vođe u njegovoj službi počeli okupljati da traže Gospodina. Duh Sveti počeo je među njima otkrivati grijeh i nekolicina iz propovjedničkog tima morala je otići. Brat mi je rekao: "Sad kad je Duh Sveti sišao, pritisak je da se čini pravo."

Pogodio me ovaj njegov izraz i nisam ga se mogao otresti: pritisak da se čini pravo. Kad Duh Sveti silazi i otkriva grijeh, oni koji su mlaki ili u kompromisu postaju osvjedočeni. Propovjednici se bude na pravo "propovijedanje milosti", što osvjedočuje ljude o svakoj skrivenoj stvari u njihovom životu.

Ljubljeni, u Božjoj crkvi posljednjih dana pritisak da se ostavi grijeh i čini pravo postat će vruć i težak!