DOVODEĆI NAROD BOŽJI NA KOLJENA!

"I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim" (Zah 12,10). U Zaharijinu proročanstvu vidim novu objavu Isusova križa.

Upravo sada Duh Sveti to čini u Izraelu. Mnoštvo Židova okuplja se kod Zida plača vapeći da dođe njihov Mesija. Ali ubrzo jednoga dana Bog će ukloniti njihovo pokrivalo i spoznat će tko je Isus te zaplakati što su ga proboli!

Ovaj redak može se primijeniti i na Crkvu. Brzo dolazi dan kad će se Duh Sveti osobno pozabaviti s njom. Crkva Isusa Krista tako je otupjela na grijeh – tako ga je izbijelila i tako ga zanemaruje – da kad Duh siđe s duhom molitve, donijet će i čišćenje. Tada će nastat plakanje, naricanje, slomljenost – stvarna spoznaja koliko su naši grijesi žalostili Boga!

Duh Sveti djelovat će tako ne samo u crkvama, nego i u obiteljima i pojedincima: "I plakat će zemlja, svaka porodica napose, i žene njihova napose" (Zah 12,12).

Kakav bi veći dar Bog mogao dati svojoj Crkvi uoči Isusova dolaska od snažne osvjedočavajuće poruke o grijehu? On će donijeti tako oštro osvjedočenje da u sebi nećemo moći tolerirati nikakvu nesvetu ili nečistu stvar!

U sažetku, evo kvalifikacija i znakova izlića Duha posljednjeg vremena:

  1. Usredotočenost na posljednju žetvu duša.
  2. Duh milosti vodi do pokajanja i pobožnosti.
  3. Duh molitve rezultira predanjem i neodloživošću molitve u Duhu.
  4. Čežnja za Isusom, naricanje, slomljenost i plakanje sa svetom žalošću zbog grijeha. Tek nakon tog djela Duha doći će istinski blagoslov radosti!

Ne želim propustiti to Božje posljednje izliće! Molio sam ga da uključi i mene, a potičem i vas da učinite isto. Molite sad sa mnom: "Gospodine, nemam disciplinu potrebnu za tvoje sveto djelo. Ti mi je moraš dati! Daj mi svoje breme za izgubljene duše; stavi u mene svoga Duha koji plače. Ti si moja jedina nada, zbog toga se predajem i potpuno okrećem tebi. Učinit ću što god mi kažeš i oslanjat ću se na tebe za sve!"