BOG JE VOLJAN SPASITI I POKVARENE, OTVRDNULE GREŠNIKE!

Narod Božji u Judi imao je problem. Sumnjali su u njegovu spremnost i snagu da izbavi narod koji je bio duboko u otpadništvu i idolopoklonstvu. "Oni vele: 'Uzalud! Mi ćemo radije provoditi svoje osnove i činiti svaki po okorjelosti srca svojega'" (Jer 18,12).

Juda je digao ruke od nade misleći: "Otišli smo predaleko i sad nema povratka. Napustili smo Gospodina, izrugivali mu se, odbacili ga, iskorištavali. Tako smo duboko u svojim grijesima da nema nade. Ni Bog nas ne može vratiti!"

Nakon svih mojih godina u službi, još uvijek se borim s takvim razmišljanjima. Možda i vi mislite isto. Muž vam je možda ateist, zao i bezbožan te ste sami sebe uvjerili: "Svuda oko mene ljudi se spašavaju, ali moj muž je drukčiji. On je tako tvrd!"

Gospodin je rekao Judi: "Zar mi je ruka prekratka da izbavi" (Iz 50,2).

Prekratko znači "odrubljeno". Bog je govorio: "Recite mi, je li neprijatelj odrezao moju silnu ruku? Jesam li izgubio svoju silu da spasim? Ne! Moja silna ruka isušila je Crveno more. Zaogrnula je nebo u crno. Otvarala je slijepcima oči! Vidjeli ste da spašavam i one najgore. Zašto mislite da sam izgubio svoju silu da vas izbavim?"

Ljubljeni, kad je Bog izgubio svoju silu da spasi najopakije grešnike na zemlji? Kad je izgubio svoju spremnost da izbavi ovisnike o drogi, pijanice i prostitutke, čak i kad nitko ne moli za njih?

Je li Bog nekako odlučio da neće spasiti članove vaše obitelji za koje ste postili i vjerno molili? Apsolutno ne! S vjerom moramo vapiti k njemu: "O, Gospodine, ti možeš spasiti i Wall Street. Ti možeš izbaviti grešnike u New Yorku. Ti možeš spasiti bilo kojem muslimana u bilo kojoj stranoj zemlji i ti možeš spasiti bilo kojeg člana moje obitelji. Tvoja ruka nije prekratka. Ti možeš spasiti bilo koga!"

Ne vjerujte da je njegova ruka odsječena; mjesto toga, vjerujte u njega za nemoguće! Zadobijte viziju njegove ljubavi i milosti – njegove silne ispružene ruke, svemoćne da spasi!

Moramo moliti i biti strpljivi i on će dovesti naše ljubljene, jednog po jednog!

"Vratite se, sinovi odmetnici – riječ je Jahvina – jer ja sam vaš Gospodar. Uzet ću vas, po jednoga iz svakoga grada, po dvojicu od svakoga roda, da vas odvedem na Sion" (Jer 3,14).