SPREMNI UMRIJETI

Uvođenjem novog saveza, Bog se prisegom obvezao dati svu moguću silu i snagu da se ispuni svaki uvjet i zahtjev tog saveza. I tako, kad je prisegom rekao: "Učinit ću to", vjera u nama odgovara: "Neka tako bude!"

Dopustite mi pokazati vam divnu istinu iz toga novog saveza. Iz njega vidimo da se Gospodin nikada ne može dovoljno primaći svome narodu i da ih nikada ne može privući tako blizu sebi kao što bi htio. Zbog toga nas tim obvezujućim ugovorom ujedinjuje, povezuje i oblikuje da mi budemo blizu njega, a on nama. Novi savez sav je o predanju našeg Gospodina da sačuva svoju djecu od pada, da ih tješi i uvjerava da sila i vlast grijeha mogu biti i da će biti slomljeni Duhom Svetim koji boravi u nama.

Ova istina jedina je nada za one vjernike koji su u svojoj bitki protiv lakozavodljivog grijeha izgubili srce. Jedino otkrivenjem novoga saveza možemo naučiti tu tajnu posjedovanja potpune pobjede nad grijehom.

Smrt je jedini izlaz iz staroga saveza i ulazak u novi. Vjera tijela mora umrijeti – više nema borbe za vjerovanje. Ako moram imati vjeru – istinsku vjeru, vjeru Kristovu – on mi je mora dati. Dobili smo neku mjeru vjere, ali ako je istina da ništa ne mogu sam od sebe, onda to uključuje i posjedovanje njegove vjere. Zbog toga Pismo to naziva "vjerom Kristovom".

Jeste li bolesni od grijeha? Čeznete li doista da živite svetim životom, oslobođeni od požuda tijela na koje ste navikli? Onda se spremite umrijeti. Spremite se zagrliti križ. Stari savez dovest će vas do kraja vaših snaga – do ništavnosti. Kad predate svu nadu u svladavanje grijeha svojom vlastitom ljudskom snagom i voljom, onda ste spremni ući u slavno područje slobode kroz novi savez.