BEZBRIŽNE RIJEČI

"Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na Sudnji dan. Tvoje će te riječi opravdati, tvoje će te riječi osuditi" (Mt 12,36-37).

Mi kao da mislimo da naše riječi jednostavno padaju na zemlju i umiru ili se rasprše u zraku i nestaju. Nije tako! Naše riječi žive – one ne umiru!

Možda ćete reći: "Ali ovo sam ogovarao samo jednom prijatelju i on mi je obećao da neće nikada to ponoviti. S njim će to završiti." Ne, neće! Svaka pojedina riječ koju vi ili ja izgovorimo zabilježena je, zapisana u vječnosti, i čut ćemo je ponovno na sudu.

Sjećam se kako sam pao pod duboko osvjedočenje nakon jednoga kratkog i pokvarenog ogovaranja s prijateljem. Ono što sam rekao doista je bilo istina. Radilo se o moralnoj situaciji s kojom sam se morao pozabaviti u vezi s jednim pastorom. U razgovoru se pojavilo njegovo ime i ja sam rekao: "Ne vjeruj mu. Znam nešto o njemu!"

Čak i dok sam to izgovarao, osjećao sam osudu. Duh Sveti mi je šapnuo: "Odmah stani! Nitko to ne treba znati. Ne kaži ništa više jer to ne donosi korist. Iako je istina, ne ponavljaj to!"

Ono što sam već rekao bilo je dovoljno loše. A onda sam izbrbljao i strašne detalje! Znao sam da ne bih trebao o tome govoriti, a osim toga bio sam duboko osvjedočen od Duha Svetog. Kasnije sam nazvao prijatelja i rekao mu: "Žao mi je, to je bilo ogovaranje. To nisam smio. Molim te, ne ponavljaj to. Pokušaj o tome ni ne misliti."

Je li moj grijeh pokriven Isusovom krvlju? Da, jer sam u potpunosti priznao da sam sagriješio i dopustio sam Duhu Svetom da mi pokaže nešto legalističkog ponosa koji je još uvijek bio u meni. Dopustio sam da me ponizi i iscijeli. Sad kad god počnem govoriti nešto protiv nekoga, pokoravam se Duhu Svetom kad ga jasno i glasno čujem: "Stani!"