OŠTRE STRELICE DUHA ISTINE

Vjerujem da prije nego možemo zahtijevati ijedno obećanje saveza, Bog mora u nama obaviti jedno djelo. Što je to prvo djelo o kome ovise sva druga? Jeremija nam govori: "Usadit ću im u srce svoj strah da se nikad više ne odmetnu od mene" (Jer 32,40). Prvo Božje djelo saveza je staviti svoj strah u naša srca djelom Duha Svetog.

Jeremija ovdje govori o sredstvima Božjega novog saveza, ne staroga. Bog nam vrlo jasno govori kako će to prvo djelo saveza biti izvršeno: "Stavit ću svoj strah u srca njihova." On nam daje znati da se ne možemo dokopati svetog straha vlastitim rukama ili boreći se u tijelu. Ne, jedini način na koji ovo sveto djelo može biti obavljeno u nama jest ako ga izvrši Duh Božji.

Bog nam govori kroz ovaj odlomak: "Učinit ću čudesne stvari u vama. Poslat ću svoga vlastitog Duha da boravi u vama i da vam novo srce. On će vam dati snagu da usmrtite sva tjelesna djela i on će vas uvesti u potpuno oslobođenje od sile grijeha. I na kraju, on će uzrokovati da hoćete i da činiti ono što je meni ugodno.

Ali jedno je djelo koje Duh mora obaviti u vama prije svih onih drugih. On će staviti u vas pravi strah Božji u vezi s grijehom. On će usaditi u vas duboko strahopoštovanje za moju svetost, tako da se nećete odmetnuti od mojih zapovijedi. Inače će vas vaš grijeh uvijek voditi u odmetanje."

Vrlo jednostavno, Duh Sveti mijenja naš pogled na naš grijeh. On zna da dokle god olako uzimamo svoju požudu, nikada nećemo biti oslobođeni. Kako to Duh Sveti čini? Koristeći osvjedočavajuću Riječ Božju – oštre strelice svete istine.