SRCE DA GA POZNA

Bog je prisegao da će nam dati novo srce – srce koje će biti sklono poslušnosti.

 

"I dat ću im srce da me poznaju da sam ja Jahve, da budu narod moj, a ja Bog njihov, jer će se oni svim srcem svojim opet k meni obratiti" (Jer 24,7).

 

"Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa" (Ez 36,26).

 

Bog nam obećava ne samo da će nam dati novo srce, nego da će na njemu zapisati svoje zapovijedi. Drugim riječima, obećava da će on prouzročiti da ga upoznamo. I opet, Duh Sveti je onaj koji obavlja to djelo u nama. On nas uči o Očevoj naravi i putu – a u tom procesu on nas mijenja u božanski Kristov lik.

 

Naš Gospodin se zakleo najvišom zakletvom da će nam biti milostiv u našim borbama protiv grijeha. Dok potpuna pobjeda ne dođe, bit će strpljiv i dobar s nama i nikada nas neće odbaciti. On obećava: "Što god zahtijevam od vas, snabdjet ću vas svom silom koja vam je potrebna da to izvršite. Neću od vas tražiti ništa za što nisam osigurao ono što vam je potrebno."

 

Ista sila koja je podigla Isusa iz mrtvih – i koja mu je omogućila da ispuni zakon Božji kroz savršen, bezgrešan život – sad prebiva i u nama. Božji vlastiti Duh živ je u nama i osigurava nam svu silu nad svakim djelom koje neprijatelj pokuša donijeti protiv nas.

 

Kad u vašu dušu poput bujice dolazi neprijatelj vabeći vas prema staroj požudi, prizovite Duha Svetoga. Poslušajte svaki njegov šapat i budite poslušni svakoj njegovoj zapovijedi. Ne zatvarajte mu vrata. Ako ste spremni učiniti sve za što god vam daje snagu, neće vam uskratiti svoju riječ.

 

Jednim jedinom skokom možete izaći iz staroga života i ući u nov. To se događa kad vidite da vam je nemoguće nadvladati grijeh svojim vlastitim ljudskim nastojanjem. Tada vam sviće da se vjeran Bog zakleo dati Duha Svetoga svim vjernicima koji traže i da će izvršiti u vama što je obećao zakletvom. Dakle, na kraju se potpuno predajete Bogu i njegovim obećanjima. I vjerujete da će izvršiti što je obećao.

 

"Dakle, ako je tko u Kristu, on je novi stvor; staro je nestalo, novo je, evo, nastalo" (2 Kor 5,17).