IMATI SAVRŠENO SRCE

Znate li da je moguće hodati pred Gospodinom savršena srca? Ako gladujete za Isusom, već ste možda pokušali – iskreno želeći – biti poslušni ovoj zapovijedi Gospodnjoj.

 

Želim vas ohrabriti, to je moguće ili nam Bog ne bi uputio takav poziv. Imati savršeno srce dio je života vjere od vremena kad je Bog prvi put progovorio Abrahamu: "Ja sam … Bog Svesilni. Mojim hodi putem i neporočan (savršen) budi" (Post 17,1).

 

U Starom zavjetu vidimo da su neki u tome uspjeli. David je, primjerice, odlučio u svome srcu da će biti poslušan Božjoj zapovijedi da bude savršen. Rekao je: "Bit ću mudar na putu savršenu … Hodit ću u domu svojemu u čestitosti (savršenosti) srca svoga" (Ps 101,2).

 

Da bismo shvatili pojam savršenosti, najprije moramo razumjeti da ta savršenost ne znači bezgrešan, nepogrešiv život. Ne, savršenost u očima Gospodnjim znači nešto potpuno drugo. Ona znači potpunost, zrelost.

 

Hebrejsko i grčko značenje savršenosti uključuje "poštenje, bez ljage ili bez bore, biti potpuno poslušan". To znači završiti što je započeto, potpuno obaviti djelo. John Wesley ovaj je koncept savršenosti nazvao "neprestana poslušnost". To znači, savršeno srce je srce koje reagira, koje brzo i potpuno odgovara na sva Gospodnja vabljenja, šaptanja i upozoravanja. Takvo srce uvijek kaže: "Govori, Gospodine, sluša sluga tvoj. Pokaži mi put i hodat ću njime."

 

Savršeno srce vapi s Davidom: "Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim" (Ps 139,23-24).

 

Bog doista istražuje naša srca; rekao je Jeremiji: "Ja, Jahve, istražujem srca" (Jer 17,10). Hebrejsko značenje za ovaj izraz je: "Prodirem, duboko istražujem."

 

Savršeno srce želi da dođe Duh Sveti i istraži najdublju dubinu, da zasja u sve skrivene dijelove – da ispita, razotkrije i iskopa sve što nije slično Kristu. Oni koji skrivaju tajni grijeh, međutim, ne žele biti osvjedočeni, istraženi i ispitani.

 

Savršeno srce žudi ne samo za sigurnošću ili pokrivanjem grijeha. Ono traži da uvijek bude u Božjoj nazočnosti, da je u zajedništvu. Zajedništvo znači razgovarati s Gospodinom, biti s njim u slatkom jedinstvu, tražiti njegovo lice i poznavati njegovu nazočnost.

 

Gospodnje istraživanje srca nije s namjerom da kazni, nego da izbavi. Njegov naum nije da nas uhvati u grijehu ili osudi, već naprotiv, da nas pripremi da uđemo u njegovu svetu nazočnosti kao čiste posude.