BAVLJENJE UTVRDAMA

Mnogi kršćani citiraju 2 Korinćanima 10,3-4: "...ne borimo se na tjelesan način. Naše borbeno oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za rušenje utvrda." Većina nas o utvrdama razmišlja kao o ropstvu, kao što su seksualni prijestupi, ovisnost o drogi, alkoholizam – vanjski grijesi koje stavljamo na vrh popisa najgorih grijeha. Ali Pavao ovdje govori o nečem daleko gorem od našega ljudskog mjerenja grijeha.

 

Prije svega, on ne govori o demonskoj opsjednutosti. Po mom mišljenju, đavao ne može ući u srce nijednoga pobjedonosnog kršćanina i ne može zahtijevati mjesto u toj osobi. Naprotiv, simbolično značenje Pavlove riječi utvrda ovdje na grčkom znači "čvrsto držanje argumenta". Utvrda je optužba čvrsto usađena u vaš um. Sotona u narodu Božjem podiže utvrde usađujući im  u misli laži, prevare i zablude, posebno u vezi s prirodom Božjom.

 

Primjerice, neprijatelj može usaditi u vaš um laž da ste neduhovni i potpuno nedostojni Božje milosti. On vam može stalno šaptati: "Nikada nećeš biti oslobođen svoga lakozavodljivog grijeha. Nisi se dovoljno jako trudio. Nisi se promijenio. Sad je Bog izgubio strpljenje s tobom zbog tvojih neprestanih uspona i padova."

 

Ili vas đavao može pokušati uvjeriti da imate pravo biti ogorčeni jer vam je učinjena nepravda. Ako nastavite slušati laži, nakon nekog vremena počet ćete im vjerovati. Sotona je tužitelj braće i stalno dolazi protiv nas sa svojom vojskom tužitelja, usađujući u naše umove demonske laži. Te su laži njegove utvrde, a ako im se ne odupremo Riječju Božjom, ugradit će u naše umove strahove.

 

Jedino oružje koje plaši đavla isto je ono koje ga je uplašilo u Isusovim pustinjskim iskušenjima. To oružje je istina žive Riječi Božje. Prema Miheju, evo obećanja na koje se moramo oslanjati: "Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? On će se nama opet smilovati, pogazit će opačine naše i baciti u dubinu morsku sve grijehe naše" (Mih 7,18-19). Ne gazimo mi vlastite grijehe; on će ih pogaziti kroz pokajanje i vjeru.