GOSPODIN NAŠ MIR

Poznavanje Božje naravi kao što je otkrivena u njegovim imenima i vjerovanje u nju donosi veliku zaštitu protiv napada neprijatelja. Bog izjavljuje kroz Hošeu: "Moj narod gine: nema znanja" (Hoš 4,6). To ima snažno značenje. Bog nam govori da je prisno poznavanje njegove naravi i karaktera, kao što su otkriveni kroz njegova imena, snažan štit protiv sotoninih laži.

 

To nas dovodi do još jednoga imena našega Gospodina: Jahve Šalom. To ime nalazimo spomenuto u knjizi Sudaca. Ovdje se Gospodin otkrio Gideonu u liku anđela (vidi Suce 6,22-24). Što to ime Jahve Šalom točno znači? Kao imenica, hebrejska riječ šalom znači "cjelovitost, zdravlje, dobrobit". Ona opisuje cjelovitost, sklad s Bogom i čovjekom, zdrave odnose. Ona isto tako govori o stanju opuštenosti, bez nespokojstva, o miru izvana i iznutra, o duhovnom i emocionalnom počivanju. Ukratko, šalom označava cjelovitost u životu ili djelu. A kao glagol, šalom znači biti kompletiran ili završen, ili stvarati mir.

 

Još sam jednom natjeran pitati: "Što to određeno ime Božje danas ima sa mnom i Crkvom?"

 

Šalom se ne može zaraditi. Nikada nećemo primiti Gospodnji šalom dok ne shvatimo: "Ovo je ozbiljna stvar. Ovo je svevišnji Bog s kojim imam posla, stvoritelj i održavatelj svemira. Kako ga mogu nastaviti uzimati zdravo za gotovo? Zašto još uvijek kušam njegovu milost te živim s tom požudom kao da je gluh i slijep na moja tajna djela?" Drhtite li od Riječi Božje? Jeste li spremni poslušati sve što kaže? Ako je tako, primit ćete otkrivenje Jahve Šaloma. On će vam osobno doći kao "Gospodin, vaš mir", ispunjavajući vaš duh nadnaravnom snagom protiv svakog neprijatelja. Tu vrstu mira ne možete zaraditi, on je dar od Boga.