ŽETVA POSLJEDNJEG VREMENA ČEKA!

Postoji nešto jedinstveno i posebno u vezi sa slugama koji će unijeti posljednju veliku žetvu. Prije svega, oni se neće bojati "orati u zimi".

"Lijenčina ne ore zbog zime; o žetvi on prosi, i ništa nema" (Izr 20,4).
Isus je rekao da je polje svijet, što znači, nacije, narodi, rase. Kad sam 1958. godine došao u New York, crkva, društvo i vlast, svi su rekli da su ovisnici o drogi neizlječivi – posebno ovisnici o heroinu. Zapravo su rekli: "Prehladno je za orati! Oni ne žele Boga. Oni ne mogu biti dosegnuti." Ali Bog mi je rekao: "Idi i ori! To je rudnik dijamanata i tu ću imati veliku žetvu." I imao je.

Duž naših južnih granica ljudi od muke stišću šake dok se u zemlju ulijevaju milijuni ilegalaca. U New Yorku i Kaliforniji ilegalni stranci slijevaju se sa svih strana svijeta. Bog podiže crkve da ih se dosegne za Krista, jer tek obraćeni kršćanski radnici vide to kao priliku za oranje. Bog im je dao misijsko polje. Sad se mladi propovjednici, koji su i sami jednom bili ilegalni stranci, vraćaju u svoje zemlje odakle su došli kao misionari da evangeliziraju.

Da! Hladni valovi otpadništva preplavljuju zemlju. Židovi su hladni, kao i muslimani. Mnogi izgledaju kao beznadni i tvrdi. Ali Gospodin kaže: "Ne budi lijen; idi i ori!" Nijedna skupina ljudi i nijedan pojedinac ne bi se trebao smatrati prehladnim, pretvrdim ili da je otišao predaleko! Idi i sij! Ori i žet ćeš! U ovaj dan Njegove sile Duh će ih sve osvjedočiti.

Prije osnivanja crkve Times Square, čuli smo da je New York pretvrd, previše pokvaren – da tu nema nade – da nitko neće u nedjelju navečer izaći da bi išao u crkvu. Previše je cinizma i previše kriminala i ljudi neće htjeti napuštati svoje domove da bi navečer došli na Times Square, nijedne večeri. Pretpostavljalo se da će biti prehladno za orati. Ali ova nagomilana crkva dokazuje koliko su bili u krivu.