NESHVATLJIVO MILOSRĐE BOŽJE


Prizor na Golgoti nije izgledao kao pobjeda. Ali onoga dana nešto je bilo na djelu o čemu sotona nije znao ništa. Bilo je to nešto što nikada neće razumjeti o našem blagoslovljenom Spasitelju. Govorim o neshvatljivom milosrđu Božjem u Kristu! 
Nešto se neopisivo događa kad netko prima Isusa kao Gospodina. Jednom kad ostavi svijet i slijedi ga, zauvijek je vezan za Gospodina neraskidivim konopcima ljubavi. Promotrite Pavlov opis toga dubokog, neshvatljivog milosrđa:
"Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? … Ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu" (Rim 8,35.38-39).
Usprkos sramotnom neuspjehu učenika, Božje milosrđe bilo je potpuno na djelu u njima po Duhu Svetom. I to milosrđe odredilo je njihovu pobjedu nakon onoga mračnog dana križa. U Isusovim je sljedbenicima bilo posađeno sjeme vjere i njihove kuće bile su sagrađene na stijeni. Dakako, njihove su se kuće potresle kad su sotonske oluje udarile o zidove, a snažni valovi u temelje. Ali kad su oluje prošle, bilo je očito da su te kuće podnijele testiranje.