BOŽJE MJESTO TIŠINE

Kad ste potreseni – kad osjećate da ste svladani strahom, pognuti od velike nevolje, uznemireni brigama za svoju budućnost – Bog kaže da postoji tajno skrovište. To je mjesto utjehe gdje nalazimo spokojstvo za našu dušu.
Gdje je to tajno skrovište? To je odaja u vašem umu koju Izaija ovako opisuje: "Ti (Gospodin) ćeš sačuvati u savršenom miru onoga čiji um se zadržava na tebi, jer se pouzdaje u tebe" (Iz 26,3).
Kad nam Bog kaže: "Zatvori vrata", to je ono što misli. On nam pokazuje potrebu da isključimo mnoge uznemirujuće glasove u našoj glavi. Moramo zatvoriti vrata svim mislima o sutrašnjici, o svjetskim događajima. Isus nam kaže: "Ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se" (Mt 6,34). Gospodin koji nas je vjerno doveo dovde neće nas iznevjeriti u danima koji su ispred nas.
Razmotrite ove vapaje psalmista:
"Smiluj mi se, Bože … jer tebi se utječe duša moja! Da, u sjenu krila tvojih sklonit ću se dok pogibli ne prođu. Zavapit ću Bogu Svevišnjemu, Bogu koji čini za me. Poslat će s neba i spasiti me; on se ruga onomu koji mene gazi! Poslat će Bog svoje milosrđe i istinu svoju" (Ps 57,1-3).
"Na postelji se tebe spominjem, u bdijenjima noćnim mislim na tebe. Ti postade meni pomoć, kličem u sjeni krila tvojih. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži" (Ps 63,7-9).