JE LI BOG LJUT NA VAS?

"'Jer Gospodin kažnjava onoga koga ljubi i šiba svakoga koga usvaja za svog sina.' Ustrajte u strogom odgoju! Bog postupa s vama kao sa sinovima. Jer koji je sin, ako je zbilja sin, koga otac ne kažnjava?" (Heb 12,6-7).
Nikada niste ljubljeniji kao kad vas Gospodin kažnjava ili ispravlja. Zapravo, čitav proces kažnjavanja je sav u vezi s Božjom željom za vas. Sve to je da vas uvede u spoznaju i slavu o sebi. I upamtite, Bog nikada ne kažnjava svoju djecu u ljutnji.
Međutim, nemojte griješiti. Biblija ta vremena kažnjavanja naziva žalosnima. Ona ni na koji način nisu radosna. "Svako kažnjavanje za sada ne pričinja se nečim što donosi radost" (Heb 12,11). Ipak, rečeno nam je, "ali kasnije onima koji su njime uzgajani donosi plod pun mira – pravednost" (isti redak).
Tijekom godina morao sam ugasiti mnoge sotonine strelice i laži, međutim, danas sa sigurnošću kažem: "Bog se ne ljuti na mene. I, dragi Isusovi sljedbenici, on se ne ljuti ni na vas. Zbog toga, ugasite sve što đavao kaže pokušavajući vas uvjeriti u suprotno."
Ovo je pobjeda križa: Mir s Bogom i sam mir od Boga.