NAŠA VELIKA ZAŠTITA

Kad ste ured bitke, sotona će vam poslati optuživanja. Podsjetit će vas na svaki prošli grijeh, svaki mračan trenutak, svaku glupavu stvar koju ste ikada učinili. Nije čudo da Pavao naziva takva optuživanja gorućim strijelama ili "plamenim strelicama" (vidi Ef 6,16). Ovaj prijevod zapravo znači "raspirenim bijesom". Mnogi sveti poznaju bol zlobnih i bolnih riječi koje su im došle od onih oko njih. Takva neobazriva optuživanja doista su plamene strelice raspirenog bijesa.
Povremeno možda mislite da ste jedini pod takvih oštrim napadom. U takva vremena osjećate se osamljeni, izolirani u svom trpljenju. Čak i oni koji se duboko brinu za vas, ne mogu razumjeti sve kroz što prolazite.
Apostol Petar nas podsjeća: "Prestanite se čuditi, ljubljeni – kao da vam se što neobično događa – požaru koji bjesni među vama da vas iskuša! Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava" (1 Pt 4,12-13).
Na kraju Pavao upućuje: "U svemu uzmite veliki štit – vjeru; njime ćete moći ugasiti sve goruće strijele Zloga" (Ef 6,16).
Što je točno štit vjere? To je neprobojni oklop izrađen od obećanja Božjih i ulašten našom vjerom. Taj štit je naša velika zaštita protiv svih đavolskih, bolnih riječi izgovorenih protiv nas. Držati ga protiv neprijateljeva juriša je da se ugasi svaki glas straha i nevjere. On je obrana koja izjavljuje s pouzdanjem: "Đavle, nisam u neznanju u vezi s tvojim planovima. Ništa – ni zasljepljujuća bol, ni nesigurne financije, ni svjetski kaos – ne može me rastaviti od ljubavi Božje."