HODNJE U ZDRAVOJ NAUCI - Gary Wilkerson

Pavao kaže da trebamo učiniti tri stvari dok ostajemo ovdje na zemlji prije Kristova povratka.
Prva je: "… (on mora biti) posve privržen sigurnom propovijedanju nauke, da može i opominjati u zdravoj nauci i pobijati protivnike" (Tit 1,9). Riječ zdravo ovdje označava nešto nepromjenjivo, nešto što se ne može pobiti, nešto što je čvrsto poput stijene. Bog je tako dizajnirao nauku da imamo nešto pouzdano na čemu možemo temeljiti naše živote. Ali to ne može biti isprazno ili samo uzbudljivo za naše uši. Takva nauka ovdje je jedan dan, a sljedećega je odnose tjelesni vjetrovi. Za neke u crkvi postizanje zdrave nauke može biti zahtjev da se odloži posljednja popularna kršćanska knjiga i uzme Riječ Božja, koju je On osigurao za našu trajnu korist.
Drugo, moramo živjeti sveto svjedočanstvo. "Hoću da ovo uvijek tvrdiš, da bi se oni koji vjeruju u Boga nastojali posvetiti vršenju djela ljubavi. To je dobro i korisno ljudima" (Tit 3,8).
I treće, moramo dijeliti evanđelje riječju i djelom: "Baš se tim očitova milost Božja u svoj spasiteljskoj snazi za sve ljude" (Tit 2,11).
Pitam vas, kao živa Božja svjetla u zamračenoj kulturi – kao njegova sol koja je da sačuva život – prakticiramo li te stvari? Ili smo izgubili naš sveti okus? Jesmo li sveli njegovu Riječ na donošenje savjeta u korist boljega života ili još uvijek vjerujemo da ona u sebi ima silu uskrsla života?
Ako doista vjerujemo da je Kristovo evanđelje Radosna vijest – da je on umro za grešnike – govorit ćemo ga drugima i to bez isprike. I oni će upoznati njegovu silu svjedočanstvom koje živimo.