RAĐANJE RODA

Postoji jedan dio Pisma koji me duboko osvjedočuje. Isus je rekao: "Ja sam pravi trs, i moj je Otac vinogradar. On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više roda … Ako tko u meni ne ostane, bacit će se kao mladica napolje i osušit će se. Takve potom skupe i u oganj bace da gore" (Iv 15,1.2.6).

Čitao sam i čitao ove snažne Kristove riječi i nisam mogao izbjeći njihovu osvjedočujuću snagu. Duh Sveti je utisnuo na mene važnost razumijevanja ovih riječi: "Moj je Otac vinogradar. On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda."

Ova stvar rađanja rođa kršćana nije kod Boga opcija. On s velikom ljubomorom i brigom nadgleda svoj trs i sve ucijepljene mladice, pažljivo čekajući da mladice rode rod. On stoji u blizini s nožem za čišćenje u ruci, s ljubavlju promatrajući na najmanji dokaz kvarenja, snijeti ili bolesti, koje bi mogle spriječiti rast. Bog očekuje rod od svake mladice. Bez roda, nije moguće dati čast i slavu Bogu ili biti pravi Kristov učenik. Isus je rekao: "Otac moj proslavit će se time što ćete roditi mnogo roda i pokazati se moji učenici" (Iv 15,8).

Rađanje roda je u vezi s ugađanjem Bogu – ispunjenjem našega poslanja u Kristu – te dobivanjem odgovora na naše molitve i prošnje. Isus je rekao: "Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane, i da vam dadne Otac što god zamolite u moje ime" (r. 16).

Zapravo, rađanje roda prije se tiče onoga što smo postali nego onoga što činimo. Ja rađam rod kad ništa ne sprečava dotok Kristova života u mene. To je ono što je Isus mislio kad je rekao: "Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao" (r. 3). On govori: "Zbog toga što ste vjerovali mojoj riječi – drhteći nad njom i dopuštajući da razotkrije svaki skriven grijeh te donese na svjetlo svaku mračnu stvar i očisti vas – sve su prepreke nestale!"