OVO JE POBJEDA

"A ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša" (1 Iv 5,4).

Jeste li podbacili? Postoji li grijeh koji vas lako zavodi? Osjećate li se kao kukavica, nesposoban zadobiti pobjedu nad tajnim grijehom? No je li s tom slabošću u vama nazočna i silna glad za Bogom? Čeznete li i poseže za njim? Ta glad i žeđ su ključ za vašu pobjedu. To vas čini drukčijim od svih drugih koji su krivi da su podbacili Bogu. To vas odvaja. Morate održavati tu glad živom. Nastavite žeđati za pravednošću. Nikada ne opravdavajte svoju slabost, nikada joj se ne predajte i nikada je ne prihvaćajte kao dio svoga života.

Vjera je vaša pobjeda. Abraham je imao slabost; lagao je i gotovo gurnuo svoju ženu u preljub. Ali Abraham "vjerova Bogu, i to mu se uračuna u pravednost." Bog je odbio držati njegov grijeh protiv njega – jer je vjerovao!

Sigurno je, podbacili ste. Možda jučer ili čak danas! No vjerujete li da Isus ima snagu konačno vas osloboditi od sile grijeha? Vjerujete li da Isusov križ znači da su okovi grijeha slomljeni? Prihvaćate li činjenicu da je on obećao izbaviti vas iz sotonine zamke?

Dopustite da vam kažem što ja vjerujem gdje točno leži pobjeda. Neka vaše srce prihvati sva obećanja pobjede u Isusu. Zatim neka vaša vjera kaže vašem srcu: "Možda nisam što bih želio biti, ali Bog radi u meni i ima snagu osloboditi me zahvata grijeha na meni. Možda će to biti malo-pomalo, ali doći će dan kad će vjera pobijediti. Neću uvijek biti rob. Nisam đavolja lutka niti ću biti njegova žrtva. Slabo sam dijete Božje, željno Isusove snage. Izaći ću čist kao zlato kušano u vatri. Bog je za mene! Sve to predajem Onomu koji je u stanju sačuvati me od pada i predstaviti besprijekornim pred prijestoljem Božjim – razdraganim pred njegovom slavom."