ISUS JE KRALJ MOG ŽIVOTA

Možda kažete: "Želim da Isus bude kralj mog života. Želim činiti sve što mi zapovijeda!" Dopustite mi pokazati vam dva divna blagoslova koji dolazi svima koji Isusa ustoliče kao kralja svoga života.

Prvo, Pismo kaže da ako se podvrgnete Isusu, čekajući da primite njegov savjet i vodstvo, bit ćete dionici njegove svetosti: "Naši su nas zemaljski očevi karali, i mi smo ih poštivali. Zar se nećemo kudikamo radije podvrći Ocu naših duša da postignemo život? Oni su nas, naime, karali za kratko vrijeme, kako im se činilo da je dobro, a on za naše (pravo) dobro, da bismo postali dionicima njegove svetosti" (Heb 12,9-10).

Pavao nam zapovijeda da dođemo Isusu i tražimo ga vlast nad svim našim grijesima i strahovima: "Niti više dajte svojih udova kao oružje nepravednosti u službu grijeha! Naprotiv, prinesite Bogu sami sebe – sebe kao takve koji ste od mrtvih postali živima – a svoje udove kao oružje pravednosti u službu Bogu! Grijeh, naime, neće gospodariti nad vama, jer niste pod Zakonom, već pod milošću" (Rim 6,13-14).

Bog govori: "Ako želite upoznati obilan život – uistinu, pun život – onda se podvrgnite meni i ja ću vam dati život bez straha, krivnje i osude!"

Drugo, oni koji se podvrgnu Kristovom gospodstvu hodat će u miru – bez straha i tjeskobe. "… da nam dopusti da mu bez straha, izbavljeni iz ruke neprijatelja, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane … zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog koga će nas pohoditi Sunce s visine, da obasja one koji prebivaju u tami i sjeni smrtnoj, da upravi korake naše na put mira" (Lk 1,74-75.78-79).

Kakvo divno obećanje! Ako predamo naše živote njemu, on će svojim svjetlom zasjati u našu tamu i voditi nas u mir i počinak. Kad netko ustoliči Krista u svom srcu, to možete prepoznati. Takav život proizvodi mir koji nadilazi svako razumijevanje, a taj mir možete vidjeti na njegovu licu i u ponašanju.