JEFTINA LJUBAV

Kad koristim riječ "mlaka" da bih opisao nečiju ljubav za Isusa, ne mislim da je čovjek hladan prema Gospodinu. Naprotiv, mislim da je njegova ljubav "jeftina", da ništa ne stoji. Dopustite mi dati vam primjer: Kad je u Otkrivenju 2 Isus govorio crkvi u Efezu, najprije ih je pohvalio za sve što su učinili. Priznao je da su se jako trudili u vjeri – mrzili su grijeh i kompromis, odbijali su prihvatiti lažne nauke, nikada se nisu pokolebali niti su digli ruke kad su bili progonjeni i uvijek su zauzimali stav za evanđelje. Ali, kaže, ima jednu stvar protiv njih: Ostavili su svoju prvu ljubav za njega! "Ali ima protiv tebe to što si svoju prvu ljubav ostavio" (Otk 2,4).

Nekako su usred svih svojih dobrih djela iza sebe ostavili dobar, discipliniran hod s Isusom. I sad im kaže: "Ostavili ste svoju prvu ljubav i odbacili skupocjenu disciplinu dolaska u moju nazočnost da razgovarate sa mnom."

Pogledajte, Isus ovdje govori vjernicima koji su započeli sa žarkom ljubavi za njega, a ne hladnim, nominalnim kršćanima koji ga nikada nisu ljubili. On kaže: "Moguće je da revnost onoga tko je jednom imao srce puno ljubavi za mene postane mlaka te da rijetko moli."

Zamislite kako to mora biti uvredljivo Kristu, našem Zaručniku! Kakav bi to bio brak ako muž i žena ne bi imali trenutke prisnosti? I to je upravo ono što Isus ovdje govori. On želi provoditi vrijeme s vama!

Nije važno kako glasno slavite Gospodina u crkvi, koliko tvrdite da ga volite, koliko suza prolijevate. Možete biti darežljivi, ljubiti druge, mrziti grijeh, koriti grešnike, ali ako vaše srce nije neprestano privlačeno u Kristovu nazočnost, izgubili ste svoju ljubav za njega.

Sva su naša djela uzaludna ako se ne vratimo na našu žarku ljubav za Isusa. Moramo shvatiti: "Ljubiti Isusa ne znači samo nešto činiti. To uključuje dnevno discipliniranje održavanja odnosa s njim, a to će me nešto stajati."