OČEVA LJUBAV

Pitam se koliki od Božjega naroda danas mogu iskreno zavapiti našem blagoslovljenom Gospodinu: "Proslavi me kod sebe! Dovedi me da budem jedno s tobom! Žudim da budem bliže, u većoj prisnosti. Gospodine, ti si taj kojega želim. Više nego čuda ili znakove moram imati tvoju nazočnost!"

Čujte Isusovu uzvišenu molbu: "Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta" (Iv 17,24).

Slava o kojoj Isus govori u vezi je s vrlo prisnom vrstom ljubavi – ljubavi koja ne dopušta rastojanje ili odvojenost od predmeta svoje ljubavi. Ona čezne za potpunim jedinstvom, za vječnim sjedinjenjem. Ta božanska ljubav između našega Gospodina i Oca bila mu je tako silno važna da je čeznuo za danom kad će je sva njegova djeca moći gledati svojim vlastitim očima.

Neka je slava svetom imenu Isusa Krista za takvu slavnu misao! Krist je tako sretan u slavi svoga prisnog zajedništva s Ocem da čezne da svu djecu Božju dovede u nebo da je promatraju.

Zapravo je naš Gospodin molio: "Oče, oni moraju vidjeti tu slavnu ljubav koju mi imamo. Sami moraju vidjeti kako potpuno se ti daješ meni. Želim da znaju kako sam silno ljubljen – od prije postanka svijeta."

Neće li to biti veliko kad mi, izbavljeni, budemo uvedeni u veliku Božju dvoranu na nebesku gozbu i kad nam bude dopušteno gledati ljubav Oca prema svome dragom Sin i našem blagoslovljenom Spasitelju? Vidim da će onoga slavnog dana molitva našeg Gospodina biti odgovorena kad vidi svoju krvlju otkupljenu djecu te radosno najaviti: "Pogledajte, djeco, nije li tako? Nisam li vam rekao istinu? Ne ljubi li me tako? Jeste li ikada vidjeli takvu veliku ljubav? Nije li to doista savršena ljubav? Sad vidite moju slavu, ljubav moga Oca za mene i moju za njega."

Zar ne vidite, sveti Božji, da će nam promatranje Kristove slave onoga dana otkriti ljubav Božju za svoga Sina? Kakva radost znati da služimo Spasitelju koji je ljubljen! I nije li užasno sjetiti se da se Lucifer odvojio od takve slave? On je bez ljubavi. On nema oca. To je definitivno njegov veliki gubitak. Veliki je gubitak svoj sotoninoj djeci da žive bez da vide ili osjećaju ljubav nebeskog Oca. A djeca Božja obgrljena su da budu jedno s Isusom još dok su na zemlji. Bog nas ljubi kao što ljubi svoga vlastitog Sina. Ova istina trebala bi nas uvesti u odmor.