POTPUNO PREDANJE

"A sada se nezavisno od Zakona očitovala Božja pravednost … pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju – nema razlike … svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu" (Rim 3,21-24).

Bog nam je otkrio siguran put da postanemo potpuno sveti i savršeni u njegovim očima, tako da sva njegova djeca mogu živjeti u apsolutnom miru i radosti znajući da Bog na njih gleda kao na svete i čiste. A sve to besplatan je dar!

Njegov dar svetosti nikada ne može biti nagrada za nešto što smo učinili. To je nezaslužena naklonost – dar. "Što doista veli Pismo? 'Vjerova Abraham Bogu, i to mu se uračuna u pravednost.' A onomu koji radi ne računa se plaća po milosti, već po dugu; dok se onomu koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova vjera uračunava u pravednost" (Rim 4,3-5).

Pokornost je jedini put do Božje svetosti, pokornost Kristovoj pravednosti po vjeri.

Pokoriti se znači "predati snagu svoje volje". Kod Boga nema takve stvari kao što je snaga volje – sva snaga je njegova i on ne dozvoljava drugu snagu od svoje vlastite. Bog zahtijeva apsolutnu svetost tako da tim zahtjevom budemo poniženi. On sa strpljenjem promatra naše borbe da budemo sveti i čeka da tako jadno podbacimo da potrčimo k njegovu prijestolju, padnemo na koljena i zavapimo: "Beznadno je; nikada neću biti svet! Slab sam, sklon požudi, grešan. U meni nema nikakva dobra!" Pokajanje koje Bog traži je priznanje slabosti u naših jalovim nastojanjima te da u sebi nemamo baš nikakve snage.

Dok ne padnete na svoje lice pred Božjim prijestoljem goli, jadni, bijedni, slabi i potpuno bespomoćni, ne možete se odjenuti u Kristovu svetost. Morate jednom za svagda priznati da nemate snagu oduprijeti se grijehu, da nemate ništa ponuditi Gospodinu osim zdrobljene, poražene i bespomoćne šake gline. Morate priznati da ne možete biti sveti bez pomoći. Svetost vam mora biti dana kao dar.

Najveći dar koji možete dati Bogu vaša je vjera da će vam on dati svoju svetost. Izaija je klicao: "Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti … učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima" (Iz 61,10-11).