DAVID SE OHRBRIO U GOSPODINU

Ovo su nam poznate riječi: "David se našao u velikoj nevolji" (1 Sam 30,6). Upravo se vratio iz Gata, gdje mu je kralj Akiš rekao: "Ti znaš da si mi drag kao Božji anđeo" (1 Sam 29,9). S tom pohvalom u svojim ušima, David i njegovi ljudi vratili su se u Siklag, željni da se ponovno sjedine sa svojim ženama i djecom. Međutim, našli su da im je grad spaljen do temelja i domovi uništeni, a žene i djeca su nestali. Dok su bili u Afeku, Amalečani su napali ovo mjesto i odveli u ropstvo sve drage Davidu i njegovim ljudima.

Kakav užasan dan sramote u životu ovoga pomazanog čovjeka Božjeg! "Tada David i ljudi koji bijahu s njim podigoše glas i plakahu dok im nije ponestalo snage za plač" (1 Sam 30,4).

Zatim su se ljudi u gnjevu digli i zbog svoje strašne žalosti naumili kamenovati Davida. I samog je Davida razdirala žalost, ni njemu više nije preostalo snage za plač. "David se našao u velikoj nevolji" (1 Sam 30,6). Došli su do kraja snage; sva nada je nestala i potonuli su u žalost i očaj.

Što čini dijete Božje kad na njega dođe obeshrabrenje i osjeća se beskorisnim kao potpun gubitnik, napušten od Boga i odbačen od onih za koje se jednom brinuo? Vjerovali ili ne, u ovoj tragediji bio je Bog! Bog je pred njima imao nevjerojatan blagoslov, ali David se trebao potpuno baciti u ruke Gospodnje. To je bila situacija koju nikakva ljudska sredstva nisu mogla riješiti.

"Ali se David ohrabri u Jahvi, svome Bogu" (1 Sam 30,6).

David je naučio stajati sam, oslonjen jedino na Boga i nalazeći sve što mu je potrebno kroz osobni odnos i privrženost Bogu. Kakav pobjedonosan prizor: David stoji ured ruševina svoga života i raduje se u Božjoj vjernosti, ohrabrivši se u nazočnosti Gospodnjoj. Došao je do spoznaje da je jedino što doista vrijedi kad si suočen sa smrću i očajem osobna spoznaja Boga.

Jednom kad je naučio tu lekciju, Bog je otvorio nebo i jasno mu progovorio. Upute su došle glasno i jasno. David je pitao, a Bog je odgovarao: "Svakako ćeš ih stići i izbaviti" (1 Sam 30,8). Ništa nije manjkalo, David je sve povratio.