PROŠIRENJE SRCA

Evanđelisti George Whitefield i John Wesley bila su dva najveća propovjednika u povijesti. Njih dvojica propovijedali su tisućama na otvorenim sastancima na ulicama, u parkovima, u zatvorima, i kroz njihove službe mnogi su bili dovedeni Kristu. Ali između njih dvojice podiglo se doktrinarno nesuglasje o tome kako se netko posvećuje. Obje doktrinarne strane snažno su branile svoja gledišta i bile su izmijenjene neke zlobne riječi. Sljedbenici oba ova čovjeka prepirali su se na nedoličan način.


Jednoga dana, Whitefieldu je došao jedan njegov sljedbenik i pitao ga: "Hoćemo li mi vidjeti Johna Wesleya u nebu?" Zapravo je pitao: "Kako Wesley može biti spašen ako propovijeda takvu pogrešku?"


Whitefield je odgovorio: "Ne, mi ne nećemo vidjeti Johna Wesleya u nebu. On će biti tako blizu Kristova prijestolja, tako blizu Gospodina, da nećemo biti u mogućnosti vidjeti ga."


Pavao je takav duh nazvao "širokim srcem". On sam ga je posjedovao kad je pisao Korinćanima, crkvi u kojoj su ga neki optuživali za krutost i ismjehivali se iz njegova propovijedanja. Uvjeravao ih je: "Već vam otprije govorimo posve otvoreno, Korinćani! Naše je srce široko" (2 Kor 6,11).


Kad Bog proširi vaše srce, iznenada su mnoga ograničenja i barijere uklonjene! Više ne gledate kroz sužene leće. Umjesto toga, otkrivate da ste Duhom Svetim vođeni onima koji su povrijeđeni. A povrijeđeni su privlačeni magnetskom snagom Duha Svetoga k vašem samilosnom duhu.


Dakle, imate li blago srce kad vidite povrijeđene ljude? Kad vidite brata ili sestru koji posrću u grijehu ili možda imaju probleme, jeste li u kušnji da im kažete što nije u redu u njihovu životu? Pavao kaže da je povrijeđenom potrebno da bude obnovljen u duhu krotkosti i blagosti. Oni moraju naići na duh koji se pokazivao u Isusu.


Evo vapaja mog srca za ostatak mojih dana: "Bože, izvadi iz moga srca svu uskogrudnost. Želim tvoj duh samilosti za one koji su povrijeđeni ... tvoj duh opraštanja kad vidim nekoga tko je pao ... tvoj duh obnavljanja da uklonim njihovu sramotu.


Ukloni iz moga srca svu isključivost i proširi mi srce da ljubim svoje neprijatelje. Kad se približim nekome tko je u grijehu, daj da to ne bude s osuđivanjem. Umjesto toga, neka izvor vode koja izlazi iz mene bude rijeka božanske ljubavi za njih. A ljubav koja bude pokazana njima, neka potakne u njima ljubav za druge."