PRIRASLI STE SRCU BOŽJEM

Što oblak svjedoka iz Hebrejima 12,1 ima za reći vama i meni? Što nam Pismo govori da je njihova poruka supobjednicima u Kristovu tijelu? Jednostavno ovo: "Jer Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim" (1 Pt 3,12).


Ne vjerujem da nam to veliko mnoštvo nebeskih svjedoka govori da se držimo zamršenih teologija i nauka. Ja vjerujem da nam oni govori u jednostavnosti istine:


· Pisac Poslanice Hebrejima svjedoči nam da trebamo gledati u Isusa, začetnika i završitelja naše vjere. Trebamo nastaviti propovijedati pobjedu križa, podnositi optuživanja grešnika, odložiti grijeh koji lako zavodi te sa strpljivošću trčati trku koja je pred nama (vidi Heb 12,1-2).

· Kralj David svjedoči nam da se možemo pouzdati u Gospodnje opraštanje i da on neće ukloniti Duha Svetoga od nas. David je počinio ubojstvo, bio je preljubnik i lažac, ali se pokajao i Otac ga nije pustio da ode jer mu je prirastao za srce.

· Petar nam svjedoči da je sagriješio protiv najvećeg svjetla koje jedan čovjek može imati. Ovaj učenik hodao je u Isusovoj nazočnosti; dotakao je Gospodina i primio svoj poziv osobno od Krista. Ovaj čovjek mogao je živjeti u krivnji i osudi, ali prirastao je srcu Božjem.

· Pavao nam je rekao da se ne bojimo u našim nevoljama. Isus je trpio svakoga dana svoje službe, a i umro je trpeći. Kad je pozvao Pavla da propovijeda evanđelje, pokazao mu je koliko ga velikih nevolja čeka.


Kroz sve godine svoje službe, Pavao je doista mnogo trpio. Međutim, trpljenja potvrđuju da je prirastao srcu Božejm. "...da se nitko ne pokoleba u ovim nevoljama. Sami, naime, znate da su one naša sudbina" (1 Sol 3,3).


Isto tako, vidimo i Jobovo svjedočanstvo: "Što je čovjek da ga toliko ti cijeniš, da je srcu tvojem tako prirastao, i svakoga jutra da njega pohodiš i svakoga trena da ga iskušavaš?" (Job 7,17-18).


When God sets his heart on you, you will be tried often. But the fact is, the longer and harder your affliction, the more deeply God has set his heart on you, to show you his love and care. That is the witness of Paul’s life and of Jesus’ life. The enemy may come against you, but our Lord has raised up a standard against him. We find absolute rest in Jesus.


Kad prirastete srcu Božjem, često ćete biti iskušavani. Ali ostaje činjenica, što su dulje i teže vaše nevolje, dublje ste prirasli srcu Božjem da vam pokaže svoju ljubav i brigu. To je svjedočanstvo Pavlova i Isusova života. Neprijatelj može doći protiv vas, ali naš Gospodin podigao je stijeg protiv njega. U Isusu nalazimo apsolutan počinak.