KAD DUH SVETI DOLAZI

Prorok Izaija opisuje što se događa kad Duh Sveti pada na ljude. Izaija prorokuje: "...dok se na nas ne izlije duh iz visina. Tad će pustinja postat voćnjak, a voćnjak se u šumu pretvorit" (Iz 32,15).


Izaija je govorio: "Kad dolazi Duh Sveti, ono što je jednom bila neplodna pustinja, postaje plodni voćnjak. Mrtav komad zemlje iznenada je pun ploda. I to nije prolazna berba. Plodni voćnjak pretvara se u šumu. Tada u toj šumi možete imati berbu iz godine u godinu i neprestano povećavati svoju plodnost."


Izaija dodaje: "Tada će se sud nastaniti u pustinji, i pravednost prebivati u voćnjaku" (Iz 32,16). Prema proroku, Duh Sveti sa sobom donosi poruku suda protiv grijeha, a ta poruka stvara pravednost u ljudima.


Izaija ne govori o jednokratnom izlijevanju Duha, što neki ljudi smatraju "probuđenjem". Izaija opisuje nešto što traje. Studije kršćanskih sociologa pokazuju da većina današnjih probuđenja traju u prosjeku pet godina i iza sebe ostavljaju mnoštvo zbrke i razdora. Znam za neke crkve gdje se dogodilo takozvano probuđenje, ali sada, za svega nekoliko godina, tamo nema ni traga Duhu. Te su crkve mrtve, suhe, prazne. Zgrade koje su jednom primale tisuće sada su poput grobova, sa svega pedesetak ljudi na sastancima.


Izaija nastavlja: "Mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti – trajan pokoj i uzdanje. Narod će moj prebivati u nastambama pouzdanim, u bezbrižnim počivalištima" (Iz 32,17-18).


Mir dolazi jer je na djelu pravda. Duh Sveti radi uklanjajući sav nemir, nered i osudu. Ono što slijedi je mir uma, mir doma, mir doma Božjega. A kad narod Božji ima Kristov mir, nije ga lako maknuti od toga: "Ali će tuča pasti, kad se sruši šuma i grad potone u dubinu. Blagoslovljeni ste vi, možete sijati pokraj svih voda i puštati volove i magarce da slobodno trče" (Iz 32,19-20).


Izaijino proročanstvo o Duhu Svetom upućeno je bilo Izraelu tijekom Uzijine vladavine. No ono se odnosi i na narod Božji danas. To je poznato kao dvostruko proročanstvo. Činjenica je da svaka generacija treba izlijevanje Duha Svetoga. A ja vjerujem da današnja Crkva nije vidjela ništa u usporedbi s onim što Duh Sveti želi učiniti.