ŠTO UTAŽUJE NJEGOVU GLAD?

Kad su učenici tražili vjeru, Isus im je ovako odgovorio: "Tko će od vas svome sluzi koji ore ili čuva stoku, kad se vrati iz polja, reći: 'Brzo dođi i sjedi za stol!' Neće li mu, naprotiv, reći: 'Pripremi večeru te se pripaši da mi služiš dok ja jedem i pijem, pa poslije ti jedi i pij!' ... Tako i vi, kad izvršite sve što vam je naređeno, recite: 'Beskorisne smo sluge. Učinili smo samo što smo morali učiniti'" (Lk 17,7-8.10).

Krist ovdje govori o nama, njegovim slugama, i o Bogu, našem Gospodaru. On nam govori da moramo hraniti Boga. Možda se pitate: "Kakvu bismo to hranu trebali donijeti Gospodinu? Što utažuje njegovu glad?"

Biblija nam govori: "A bez vjere nemoguće mu je ugoditi" (Heb 11,6). Jednostavno rečeno, Božja najprijatnija hrana je vjera. To je hrana koja mu ugađa.

Sliku toga vidimo kroz čitavo Pismo. Kad je stotnik molio Isusa da mu ozdravi bolesnog slugu samo jednom riječju, Krist se hranio živom vjerom tog čovjeka. Odgovorio je: "Zaista, kažem vam, tolike vjere ne nađoh ni u koga u Izraelu" (Mt 8,10). Govorio je: "Evo jednog neznabošca, stranca, koji hrani moj duh. Kakvo mi samo hranjivo jelo daje vjera ovog čovjeka!"

U Isusovim riječima zamjećujem grubu izjavu: "Ne jedete vi prvi, nego ja." Drugim riječima, ne smijemo trošiti svoju vjeru na svoje vlastite interese i potrebe. Naprotiv, naša je vjera da utaži glad našega Gospodina. "Pripremi večeru te se pripaši da mi služiš dok ja jedem i pijem, pa poslije ti jedi i pij!"