DAVODIV JEDINSTVEN PRISTUP

Nakon veličanja Riječi Božje, David zaključuje Psalam 119 s ovim retkom: "Ko ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega" (Ps 119,176).

 

David u biti govori: "Molim te, Gospodine, potraži me kao što pastir traži izgubljenu ovcu. Usprkos svega mog biblijskog znanja, propovijedanja i dugačke prošlosti s tobom, nekako sam odlutao od tvoje ljubavi. Izgubio sam osjećaj odmora koji sam jednom imao u tebi. Svi su se moji planovi izjalovili. Sad shvaćam da sam potpuno bespomoćan. Dođi k meni, Oče. Potraži se na ovom strašnom suhom mjestu. Ja ne mogu naći tebe. Ti moraš naći mene. Još uvijek vjerujem da je tvoja Riječ istinita."

 

David je znao da je odlutao iz Božjega počinka. Znao je da je ljubav Gospodnja u njegovim ranijim krizama trebala ostaviti traga u njegovom srcu. Ali sada je još jednom zaboravio na ljubav Božju za sebe. I tako je vapio Gospodinu moleći ga da potraži svoga izgubljenog slugu.

 

I pastir je ponovno pošao za Davidom. Kad je začuo svoje ime, srce mu se utješilo. Shvatio je: "Moj pastir zna me po imenu." I našao se kako je odvođen niz brežuljak u zelenu dolinu. A kad je jednom dospio dolje na zelenu pašu, Jahve Rohi (Gospodin je moj pastir) mu je rekao: "Sad legni. Spavaj i odmori svoju umornu dušu. Ne brini se, ja ću raditi i brinuti se za sve."

 

Važno je ovdje zapaziti da se Davidove prilike nisu promijenili. Zapravo, Pismo govori da je neprijatelj koji je uznemirivao Davida postao brojniji (Ps 3,1). Ali David se obnovio na Božju ljubav. Sada je mogao reći: "U Jahve je spasenje" (Ps 3,9). Svjedočio je: "Nema više samostvorenih planova. Nema više besanih noći dok pokušavam smisliti rješenja. Željno ulazim u ljubav svog pastira. Radujem se njegovim raširenim rukama prema meni. Leći ću u njegovom odmorištu. Mirno ću spavati u njegovoj bezuvjetnoj ljubavi za mene."