VAŠA DOBRA DJELA VAS NEĆE SPASITI

Isus je uskrsnuo kao naša jedina pravednost – naš jedini put da ugodimo Bogu.
Otac je rekao o Isusu: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao" (Mt 3,17). Apostol Pavao nas iznova i iznova podsjeća na to u svojim poslanicama, učeći da je jedino Krist naša pravednost u očima Božjim.
"A sada se nezavisno od Zakona očitovala Božja pravednost za koju svjedoče Zakon i Proroci, i to pravednost Božja po vjeri u Isusa Krista za sve koji vjeruju – nema razlike, jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave – i svi su opravdani darom njegove milosti, otkupljenjem u Kristu Isusu" (Rim 3,21-24).
Apostol kaže: "Moja vlastita pravednost je od zakona, ali pravednost koja je od Krista dolazi na temelju vjere."
Možemo davati siromašnima i potrebitima; možemo biti ljubazni; možemo imati dobre i časne misli. I možemo uvjeravati sami sebe da će nam ta dobra djela pomoći da se spasimo na Sudnji dan. Ali ne! Čak ako i godinama živimo ne prekršivši Riječ Božju u mislima i djelima, to nam neće koristiti. "Ne zbog pravednih djela … već po svom milosrđu – spasi nas" (Tit 3,5).
Ne kažem ništa od toga olako. Razarajuće je za svakoga da čuje: "Tvoja te dobra djela neće spasiti." Doista ne možemo nikoga uvjeriti u to. Takvo uvjeravanje zahtijeva čudo Božjeg milosrđa i ono je djelo koje mora biti učinjeno Duhom Svetim.