ISUS JE PREDIVAN - Gary Wilkerson

"Isus je predivan." S oklijevanjem koristim ovaj izraz jer u sebi ima premalo snage da bi prenio strahovitu stvarnost njegove slave. Ne koristim "predivan" na način na koji to obično činimo, kao: "Nije li ona lijepa?" ili "Nije li on zgodan?" Ne možemo dokučiti svu dubinu Isusove ljepote – kako je uzvišen, čudnovat, divan, zaseban i jedinstven.
Međutim, sve njegove osobine govore to iznova, iznova i iznova. Isus je nježan, ljubazan, dragocjen. Pun je veličanstva i divote. Prekrasan je, snažan, silan, moćan. Pametan je, mudar, izvanredan. On nikada ne podbaci!
Isus nikada ne pogriješi; nikada nije slab i nikada nije poražen. Uvijek nas sluša i uvijek posreduje za nas. Nikada ne uzima stanku tijekom borbe sa sotonom za nas i nikada nas ne prestaje ljubiti čak i kad podbacimo.
Biblija Isusa opisuje onako kako nikada ne opisuje nas. Izaija kaže da u njemu nije bilo prijevare, što znači, nije imao lažnih motiva. On nije propovijedao da bi privukao mnoštva niti je iscjeljivao da bi impresionirao ljude. Isto tako kaže da je bio kušan na sve načine, što znači, da je bio podvrgnut svakoj vrsti bitke s kojom se i vi i ja suočavamo. Međutim, on je tako predivan da je čak i u tim iskušenjima bio bez grijeha. Zapravo, rekao je za svoga Oca: "Milje mi je vršit volju tvoju."
Dakle, kako je Isus opisao samoga sebe? Rekao je da je blag i ponizan po prirodi. Međutim, njegovo korištenje riječi "ponizan" ne znači da je sam sebe smatrao skromnim; njegovo značenje je daleko jače, što znači da je bio voljan spustiti se sa svoga mjesta koje mu je pripadalo u nebu da bi postao ljudsko tijelo. Odbacio je svoju vlast koju je imao gore da bi preuzeo obličje božanstva koje ovisi o drugome, tako da se kao čovjek oslanjao na svoga Oca da će mu dati snagu za sve njegove božanske aktivnosti na zemlji. Govorimo o stvarnoj poniznosti! Tko predaje vlast koju je jednom imao? A nitko nije imao takvu vlast kao Isus. Predivno je ono što je on učinio!