VAŠA SLUŽBA U VJEČNOSTI

Želim donijeti posebnu riječ svima koji prolaze kroz mnoge bujice i užarene peći nevolje. Vjerujem kako je moguće da vaše vrijeme testiranja nema ništa s kažnjavanjem. Naprotiv, to je nešto vječno – nešto što je u vezi s vašim životom u novom svijetu koji dolazi.
Bitka koju sada podnosite nije u vezi s ovim svijetom, nije u vezi s tijelom, nije u vezi s đavlom. Ovo vojevanje je priprema za vašu vječnu službu u slavi.Pripremani ste za službu s druge strane.
BOŽANSKA PRIPREMA
Razmislite o sljedećem: onoga dana kad ste posvetili život vjeri u Boga, on je znao da će doći vaša sadašnja kušnja. On je znao da ćete ga ljubiti kroz sve što će doći na vas i da ćete biti pobjednik.
Uvjeren sam da sada sve ono s čime se suočavate ukazuje na Novi Jeruzalem. Apostol Ivan piše o tom vremenu koje dolazi:
  • "Neće biti više ništa prokleto. Prijestolje Božje i Janjetovo bit će u gradu. Sluge Božje klanjat će se Bogu" (Otk 22,2.3).
  • Neće više biti noći … i oni će kraljevati u vijeke vjekova" (Otk 22,5).
  • "Učinio (nas je) za našega Boga kraljevstvom svećenika i (mi ćemo) kraljevati na zemlji" (Otk 5,10).
Sve to govori o aktivnosti. To nagovještava da nas Bog sad priprema za ono što nam želi povjeriti u novom svijetu. Jednostavno rečeno, on ima plan za nas iznad onoga što možemo shvatiti.
Pavao govori o tome kad kaže da ćemo neprestano služiti Bogu, sa svom radošću:
"S njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu" (Ef 2,6-7).