POČIVANEJ U OČEVOJ LJUBAVI

Godinama sam vjerno upozoravao na skorašnji ekonomski holokaust širom svijeta. Već vidimo da se to ostvaruje širom kugle zemaljske. Upozoravao sam da će kršćani trpjeti, da će biti veliki gubitak i nevolja, i to se već događa. Mnogi dragi sveti širom svijeta prolaze kroz veliki financijski i mentalni stres.
STIL ŽIVOTA SE MIJENJA
Iako su sve te stvari strašne, nijedna od njih ne bi smjela biti ono na što usredotočujemo našu snagu i službu. Naprotiv, moramo nastaviti navješćivati ljubav Boga Oca te milost i milosrđe našega Spasitelja.
Znam da će se američki stil života – a tako i stil života onih u svakoj bogatoj naciji – neprekidno mijenjati. Znam da sve tetura i trese se. Ali kad se ujutro dignem, ne brinem se: "Što ćemo jesti? U što ćemo se obući? A što će biti s grijanjem, svjetlom, sigurnošću?" Isus nas je upozorio da to ne činimo.
SAVRŠEN MIR
Ja se odmaram u ljubavi moga Oca. Činjenica je da znam da ja nisam Bog i da je jedino on u kontroli svega. Ja jednostavno činim ono što je činio i prorok Izaija: on je s potpunim pouzdanjem u svoga Gospodina svoj um postavio u položaj odmaranja.
"Onoga koji je čvrstih nakana čuvat ćeš u miru, u miru jer se pouzdao u te"(Iz 26,3).
Izaija prorok izjavio je tu istinu vjernicima svih vjekova – a Bog ne može lagati!