VJEČNI SAVEZ by Gary Wilkerson

"(Krist), naš veliki svećenik dobio je toliko uzvišeniju službu koliko je posrednik boljega Saveza, boljega jer je uzakonjen na boljim obećanjima!" (Heb 8,6).

"… s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopit ću Novi savez, različit od Saveza koji učinih s ocima njihovim, onog dana kad ih za ruku uzeh da ih izvedem iz zemlje egipatske" (Heb 8,8-9)

Bog je uzeo svoj narod za ruku i izveo ga iz ropstva, iz sužanjstva, iz bijede. Otvorivši Crveno more, nadnaravno ga je odveo u pustinju i obećanu zemlju. To je dobar savez, ali Poslanica Hebrejima kaže da je Novi savez bolji i uzvišeniji.

Drugi dio Poslanice Hebrejima 8,9 nam kaže: "… oni nisu ostali vjerni Savezu mome …" To je razlog zašto je bio potreban Novi savez.

"Ovo je Savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim poslije onog vremena – veli Gospodin – : Stavit ću svoje zakone u pamet njihovu, upisat ću ih u srca njihova. Ja ću biti Bog njihov, a oni će biti narod moj. Ne, nitko više neće poučavati sudruga svoga i nitko brata svoga – veleći mu: Poznaj Gospodina – jer će me upoznati svi, od najmanjega do najvećega među njima, jer ću biti milostiv prestupcima njihovim, grijeha se njihovih više neću nikako sjećati" (Heb 8,10-12).

Bog kaže da će Novi savez biti bolji, uzvišeniji od staroga, ne kao onaj koji je sklopio s djecom Izraelovom u Egiptu. Ovaj put učinit će nešto drukčije; to nije samo neki savez koji sklapa, nego nova sila koju daje. Nova sila omogućit će nam da možemo u održanju njegova Saveza biti vjerni gotovo kao i on sam, jer on sad živi u nama. To je razlika u tom Savezu, vječnom Savezu!