JA ĆU BITI BOG NJIHOV by Gary Wilkerson

"I oni će biti narod moj, a ja, ja ću biti Bog njihov. I dat ću im srce jedno i put jedan da bi me se bojali u sve dane, na sreću svoju i djece svoje. I sklopit ću s njima Savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usaditi ću im u srce svoj strah da se nikad više ne (smiju) odmetnu(ti) od mene. I radovat ću se čineći im dobro; i čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji, svim srcem svojim, svom dušom svojom" (Jer 32,38-41).

Sjećate li se kad ste podigli ruku u trećem razredu i pitali: "Učiteljice, mogu li izaći?" Što je učiteljica odgovorila?

"Dakako, ali pitanje ispravno glasi: Smijem li izaći?"

U ovom retku Bog koristi riječi "ne smjeti". To je deklarativna izjava: "Ne smiješ to činiti!" On kaže: "Stavit ću svoj zakon u vas da nećete smjeti raskinuti Savez sa mnom."

Volim što on to naziva Savezom vječnim. Ako bih mogao usaditi jednu stvar u vaš život, bila bi to ova poruka da razumijete, hodate i uživate u ovoj stvarnosti da je savez Božji, sklopljen s nama, Savez vječan.

Može li se taj Novi savez raskinuti? Bog kaže kroz proroka Jeremiju: "Ovako govori Jahve, koji daje da sunce sjaje danju, a mjesec i zvijezde da svijetle noću, koji burka more da mu valovi buče – ime mu je Jahve na Vojskama: Ako se ikad ti zakoni poremete preda mnom – riječ je Jahvina – onda će i potomstvo Izraelovo prestati da bude narod pred licem mojim zauvijek" (Jer 31,35-36).

Kad će se obećanje Novoga saveza prekršiti? Kad zvijezde odbiju sjati i kad više ne bude sunca; kad će čovjek moći sići do dubine jezgre zemlje i izmjeriti zvijezde i svemir. Zbog toga Bog kaže: "Novi savez je Savez vječan!"