TEŠKO ONIMA ŠTO SLAZE U EGIPAT

"Teško onima što slaze u Egipat po pomoć i nadu u konje polažu, te se uzdaju u mnoga kola i u mnoštvo konjanika, ne gledajuć s uzdanjem u Sveca Izraelova, i od Jahve savjeta ne tražeć" (Iz 31,1).

Prorok Izaija upozorio je Izraela da ne postoji mogućnost pobjede budu li se nastojali boriti sa svojim protivnikom u svojoj vlastitoj snazi. Izaija 31 nudi savršenu sliku jalovosti pokušaja vođenja bitke s neprijateljem u našoj ljudskoj sposobnosti. Vjerujem da je ovo poglavlje danas slika i sjena neučinkovitosti naših pokušaja da porazimo požudu, navike i grijehe koji nas lako zavode, oslanjajući se na ljudske ideje i pomoć.

U vrijeme kad je Izaija pisao ovu poruku upozorenja, kralj Sanherib i asirska vojska već su prolazili kroz Judu. Na svom putu osvojili su većinu gradova i sad su planirali opsjesti Jeruzalem. Na hebrejskom riječ Sanherib znači "uspješan", a Asirija "grijeh u porastu". Spojene, te dvije riječi nude sliku opakog neprijatelja koji je imao veliki uspjeh protiv naroda Božjeg.

Doista, Asirija predstavlja svaki demonski, požudan duh koji dolazi protiv nas. A Sanherib je sam đavao, uvjeren da će nas uspjeti poraziti i dovesti u očaj. Vjerujem da nam Bog kroz ovo poglavlje želi pokazati kako đavao i njegove demonske horde donose valove iskušenja protiv crkve sa sve većom snagom i s mnogo uspjeha.

Ovo poglavlje je isto tako primjer kako će u posljednjim danima grijeh porasti. Pismo kaže da će društvo napredovati iz zla u gore (vidi 2 Tim 3,13) i da će crkva biti preplavljena prevarama i demonskim naukama. Vjerujem da to već vidimo. Demonske horde ubacile su se u sve medije i svaki oblik tehnologije, preplavljujući našu kulturu senzualnošću, golotinjom i perverzijama svake vrste. Kao što je prorokovano u Otkrivenju 12,15, sotona je "ispustio iz svojih usta za Ženom mlaz vode".