UPOZNATI OCA

Vjerujem da naša djeca najviše upoznavaju našu narav i karakter prema njima tijekom njihovih razdoblja kriza. Kad su usred boli, trpljenja i potrebe, vide našu duboku brigu i skrb za njih. Kad su moja djeca odrastali, nisam ih trebao učiti kakav sam. Nikada nisam trebao reći: "Ja sam vaš otac, strpljiv sam, ljubazan, pun milosti i dobrote prema vama. Nježnog sam srca prema vama i uvijek spreman oprostiti vam." Bilo bi smiješno da im dajem takve izjave. Zašto? Moja su djeca spoznala moju ljubav za njih kad su bili u svojim iskustvima kriza. A sada, kad su odrasli i u svojim vlastitim brakovima te sa svojom vlastitom djecom, moji sinovi i kćeri upoznavaju me kroz čitav niz novih iskustava. Sada uče o meni kroz moje stavove i djela prema njima u ovo novo vrijeme njihovih potreba u životu.

Tako je i s nama u upoznavanju našega nebeskog Oca. Od Adamova vremena pa sve do Kristova križa, Gospodin je davao svome narodu sve veće otkrivenje svoga karaktera. Međutim, on to nije činio pukim navješćivanjem tko je on. On se nije pokušao otkriti pukim proglašavanjem tko je on: "Sljedeća imena opisuju moju narav. Sad idite i naučite ih te ćete otkriti tko sam ja."

Hebrejski izrazi (imena) doista opisuju čudesnu milost i sredstva koja su obuhvaćena imenom našega Gospodina. Međutim, Bog je zapravo otkrio te vidove svoje naravi svome narodu činjenjem za njih ono što im je najavio da on jest. On je vidio potrebe svoje djece i unaprijed vidio strategiju neprijatelja protiv njih te je za njih nadnaravno intervenirao.

Potičem vas da upoznajete svoga nebeskog Oca polagano i svrhovito, na nivou svoga srca. Tražite Duha Svetoga da vas podsjeti na mnoge vidove nebeskih sredstava koja vam je Bog dao tijekom vaših potreba. Zatim tražite Duha da ugradi u vas iskrenu spoznaju srca o Bogu "Ja jesam" – koji vam je sve što trebate u sva vremena.